مخالفت قاطع کمیسیون انرژی با طرح بازتوزیع یارانه بنزین

به گزارش زیپو کالا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی زمان اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین را مناسب ندانسته و لازم است این طرح با تعامل و همفکری فراقوه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مصطفی نخعی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت بودیم و پیشنهاد دولت درباب روش جدید توزیع یارانه های بنزین مورد بحث و بررسی صورت گرفت. هدف این جلسه این بود که بدانیم دولت دقیقا چه هدفی را با این روش دنبال می کند.
ایشان سپس اظهار نمود: توضیحاتی را وزیر نفت در این خصوص به اعضای کمیسیون ارائه کردند. بگفته ایشان سهمیه ای برای هر فرد ایرانی درنظر گرفته خواهد شد. این سهمیه یا ۱۵ لیتر و یا ۲۰ لیتر خواهد بود. هنوز جمع بندی بر روی میزان سهمیه انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: بر طبق این طرح بجای دادن سهمیه بنزین به خودرو ها، این سهمیه بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد شد. این برنامه کلی است. نمایندگان نیز سوالات و دغدغه های خودرا در رابطه با این طرح بیان نمودند. عمده اشکالاتی که به این طرح وارد شد اولا زمان اجرای طرح بود. باتوجه به التهاباتی که در زمینه اقتصاد کشور وجود دارد اکثریت اعضای کمیسیون زمان را برای اجرای چنین طرح هایی مناسب نمی دانند. به ویژه این که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه مطرح است.
به هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح هایی مناسب نمی باشد. انتقادات دیگری که از طرف نمایندگان عنوان شد، شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد بازار سیاه که ممکنست در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بودوی در ادامه اشاره کرد: هم زمانی این برنامه ها موجب ایجاد نگرانی هایی در سطح جامعه شده است. بنظر می رسد به هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح هایی مناسب نمی باشد. انتقادات دیگری که از طرف نمایندگان عنوان شد، شکل گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه ها و ایجاد بازار سیاه که ممکنست در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اجرای طرح های این چنینی نیازمند تعامل و همفکری بین تمام بخش ها بوده و یک مسئله فراقوه است. اینطور نیست که دولت به تنهایی چنین تصمیمی را اتخاذ نموده و آنرا اجرائی کند. اجرای این طرح نیازمند همفکری تمامی بخش ها در کشور است. پیوست های اقتصادی و اجتماعی باید در این طرح دیده شود. یک نگرانی دیگر که عنوان شد بحث محل اجرای این طرح در جزیره قشم و کیش بود. نماینده این منطقه اعلام نمود که این دو جزیره آمادگی لازم برای اجرای چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شود.
یک نگرانی دیگر که عنوان شد بحث محل اجرای این طرح در جزیره قشم و کیش بود. نماینده این منطقه اعلام نمود که این دو جزیره آمادگی لازم برای اجرای چنین طرح هایی را ندارد و باید تجدید نظر شودوی در آخر بیان کرد: بطور کلی باتوجه به ابهامات بسیار زیادی که درباب این طرح وجود داشت درخواست کمیسیون انرژی از دولت این بود که طرح بازتوزیع یارانه بنزین را با نگاه دقیق تر ببیند. نباید با یک اقدام شتاب زده مشکلات جدی تری را در کشور به وجود آورد. وزیر نفت تاکید داشتند که این طرح بصورت پایلوت در مناطق اعلام شده اجرائی شده و مشخص نیست که بطور قطع در کل کشور اجرائی شود. ممکنست نتیجه اجرای طرح در مناطق پایلوت این باشد که اصلا اجرائی نشود. این طرح به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست.

منبع: