معاون وزیر جهاد كشاورزی: عاملان ذبح دام مولد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ​ در چند کشتارگاه ذبح دام های مولد اثبات شده که باتوجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی شناسایی شدند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین دماوندی نژاد گفت: ذبح دام های مولد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و طی دستورالعمل های مختلفی به کشتارگاه ها و صاحبان دام ابلاغ گردیده که کشتار دام مولد ممنوع می باشد.
وی ادامه داد: از روز گذشته که تصاویر ذبح دام های مولد در کشتارگاه منتشر گردید بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این مساله واکنش نشان داد، متاسفانه در چند کشتارگاه کشور کشتار دام های مولد صورت می پذیرد که باتوجه به ممنوعیت این مساله افراد خاطی شناسایی شدند و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: خشکسالی امسال در ۴۰ سال قبل بی سابقه است و با توجه به این که دام های روستایی سبک وابسته به مراتع هستند حفظ دام عشایر دشوار شده و به برنامه های حمایتی نیاز دارد.
دماوندی نژاد افزود: در همین راستا مقرر گشت کمیته ساماندهی دام های مولد در ۳۲ استان تشکیل گردد که وظیفه این کمیته شناسایی و معرفی دام های مولد هر استان به سازمان های جهاد کشاورزی استان هاست.
وی اضافه کرد: ۲۰۰ هزار تن جو مازاد بر برنامه های جاری برای دام های روستایی و عشایر تخصیص داده شده تا بدین سان امکان حفظ دام های مولد برای دامداران برقرار شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اگر نیازی مازاد بر این مقدار وجود داشته باشد از طرف وزارت جهاد کشاورزی تامین خواهد شد.
دماوندی نژاد افزود: از طرف دیگر دو اقدام دیگر داریم که اولی خرید حمایتی دام سبک و دیگری صادرات دام مازاد عشایر است بدین سان شرکت پشتیبانی امور دام، دام سبک عشایر را با قیمت ۶۲ هزار تومان و دام سنگین را با قیمت ۵۹ هزار تومان از عشایر خریداری می کند که این مبالغ فراتر از میزان نرخ دام در بازار است.
وی ادامه داد: این دام های خریداری شده در تامین ذخایر راهبردی کشور استفاده می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: درباب صادرات دام عشایر نیز تا حالا برای یک میلیون راس مجوز صادر شده که در همین راستا عشایر می توانند با صادرات دام مازاد خود به لحاظ تامین مالی شرایط بهتری شروع کنند همین طور اگر خود عشایر بطور مستقیم نتوانند دام مازاد خودرا صادر کنند این امکان فراهم شده که شرکت پشتیبانی امور دام این مساله را برای آنها به انجام برساند.
دماوندی نژاد اضافه کرد: هیچ کمبودی در تامین نهاده های دامی وجود ندارد و تنها مشکل بحث حمل و نقل از بنادر به استان هاست که تا حدودی مرتفع شده و حل مشکلات در این عرصه همچنان در دست پیگیری است.
وی اظهار داشت: در مهر ماه امسال ۵۰۰ هزار تن نهاده علاوه بر برنامه توزیعی وارد کشور شد تا کمبودی در این خصوص وجود نداشته باشد. همین طور به دامداران و مرغداران اطمینان می دهیم که برای تامین نهاده آنها هیچ مشکلی نیست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در سنوات گذشته سه هزار تن نهاده های دامی وارد کشور شده که به لحاظ بهداشتی تایید نشده و این نهاده ها معدوم خواهند شد.
دماوندی نژاد اظهار داشت: این نهاده ها مربوط به بخش خصوصی است و زمانی وارد کشور شده که هنوز استفاده از ارز دولتی مصوب نشده بود.