برای سال زراعی آینده؛ جزئیات اصلاحیه قیمت خرید تضمینی چغندر قند ابلاغ گردید

به گزارش زیپو کالا وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه قیمت خرید تضمینی چغندرقند را برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ابلاغ نمود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ابلاغ نمود.
متن این تصویب نامه به شرح زیر است:
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۲۴/ ۸ / ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب کرد:
ردیف
نام محصول
قیمت هر کیلوگرم (ریال)
توضیحات
۱
چغندرقند بهاره
۱۷۰۰۰
عیار ۱۶ درصد
۲
چغندرقند پاییزه
۱۶۴۱۰
عیار ۱۵ درصد
تبصره ۱: به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم شکر یا قند با نرخ ۲۲، ۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک با نرخ ۸، ۰۰۰ ریال بعنوان جایزه به چغندرکاران تحویل شود. به ازای هر کیلوگرم چغندر بهاره ۱، ۰۰۰ ریال و پاییزه ۱، ۳۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی اضافه می شود.
تبصره ۲: در صورت تغییر نرخ ارز با قیمت جهانی، درصورتیکه شکر تولید داخل در مقابل شکر وارداتی از مزیت بیرون برود، شورا به فوریت نسبت به اصلاح روش و تعرفه وارداتی شکر خام و سایر ابزارهای حمایتی در جهت پشتیبانی از تولید داخل، به استناد بند (۳) جزء (الف) ماده (۱) قانون مذکور، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.