کسری بودجه دولت آمریکا چه قدر است؟

زیپو کالا: تا اختتام ماه اکتبر کسری بودجه دولت به زیر سه تریلیون دلار آمد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی های دولت این کشور تا اختتام ماه اکتبر به ۲۸ تریلیون و ۹۳۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا اختتام این ماه بطور متوسط ۸۶ هزار و ۹۰۶ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی بطور متوسط ۲۲۹ هزار و ۷۰۵ دلار بوده است.
کسری بودجه دولت آمریکا تا اختتام ماه اکتبر به دو تریلیون و ۷۸۸ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار رسیده است. هم اکنون بزرگ ترین اقلام بودجه ای آمریکا شامل: مراقبت های درمانی با یک تریلیون و ۲۴۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۸۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار، هزینه های دفاعی با ۷۱۶ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با ۴۱۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار است.
هم چنین تا اختتام این ماه، میزان مجموع بدهی های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۴ تریلیون و ۹۵۵ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار بوده است. از این مقدار، ۲۱ تریلیون و ۷۶۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۴۹ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.
طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۶۳۴ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا در یک ساله منتهی به این ماه معادل یک تریلیون و ۴۳ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۴۰ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همیشه یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کم کند.
در طرف دارایی ها نیز مجموع دارایی های ملی ۲۰۰ تریلیون دلار و ۹۲۷ میلیارد دلار و مجموع دارایی های خانوارهای آمریکایی ۱۶۷ تریلیون و ۶۹۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

منبع: