سرمدی: رفتار تحقیرآمیز خودروسازان با مردم متوقف شود

به گزارش زیپو کالا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر خودروسازان برای خالی کردن انبارهای شان اقدام نکنند، برای برخورد جدی با آنان تمام ظرفیت های قانونی را به کار خواهیم گرفت.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا بیان نمود: خودروسازان به جای جبران ضررهای ساختگی از جیب مردم شرکتهای زیر مجموعه شان را تعطیل کنند و هزینه ها و برخی رفتارهای مالی پر ابهام را آخر دهند.
وی با اشاره به اینکه رفتار خودروسازان با مردم تحقیرآمیز است خواهان توقف این روند شد و تصریح کرد: اگر خودروسازان برای خالی کردن انبارهای شان اقدام نکنند، برای برخورد جدی با آنان تمام ظرفیت های قانونی را به کار خواهیم گرفت.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مایه شرمندگی است کشوری که دانشمندان جوانش پیچیده ترین تکنولوژی ها و پیشرفته ترین پهپادها را ساخته و یا مهندسی معکوس کرده اند، مدیرعامل شرکت خودروسازی آن علت دپوی هزاران خودرو را نبود قطعه ای حساس (ecu) اعلام نماید.
سرمدی اظهار داشت: آنجا چه خبر است که جوانان خلاقی که موشک نقطه زن می سازند امکان حضور ندارند تا «ما می توانیم» را معنا کنند؟
او در آخر تصریح کرد: دلالان و مافیای کثیف خودرو در کشور را یک مرتبه برای همیشه زمین گیر کنند تا بهانه های سبک از دست خودروسازها گرفته شود.

منبع: