در ماه سپتامبر؛ جهش ۲۸ درصدی صادرات چین فراتر از انتظار بود

زیپو کالا: داده های اداره گمرک چین که امروز، چهارشنبه منتشر گردید نشان داد جهش صادرات این کشور فراتر از انتظار بوده در صورتیکه واردات آن قدر که انتظار می رفت رشد نکرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سی ان بی سی، داده های اداره گمرک چین در روز چهارشنبه منتشر گردید و نشان داد جهش صادرات این کشور فراتر از انتظار بوده در صورتیکه واردات آن قدر که انتظار می رفت رشد نکرده است. صادرات چین به دلار در ماه سپتامبر ۲۸.۱ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد و به ۳۰۵.۷۴ میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند میزان این صادرات ۲۱ درصد جهش خواهدنمود. واردات چین در این ماه با جهشی ۱۷.۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۴۰ میلیارد دلار رسید. رشد واردات این ماه از تخمین ۲۰ درصدی اقتصاددانان رویترز کمتر شد. در این ماه مازاد تجاری چین با آمریکا که از حساسیت سیاسی ویژه ای برخوردار است، به رکورد ۴۲ میلیارد دلار رسید. صادرات چین به آمریکا حدود ۳۰ درصد جهش کرد و در صورتیکه واردات از آمریکا با جهشی کمتر از ۱۷ درصد روبرو شد. آمریکا همین طور بزرگترین شریک تجاری چین باقی ماند. واردات چین از استرالیا حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد و به ۱۵.۰۴ میلیارد دلار رسید، در صورتیکه صادرات به این کشور حدود ۲۴ درصد جهش کرد و به ۶ میلیارد دلار رسید.

منبع: