سهمیه بنزین مهرماه امشب واریز می شود

زیپو کالا: سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اظهار داشت: سهمیه بنزین مهرماه ساعت ۲۴ امشب بدون تغییر نسبت به ماه های گذشته در کارت های سوخت دارندگان خودرو های شخصی و موتور سیکلت واریز می شود.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه این ماه هم همچون ماه های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودرو های شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می شود، اظهار نمود: سهمیه سوخت خودرو های عمومی و خدماتی هم مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.
وی ادامه داد: با عنایت به مدت ۹ ماهه تعیین شده برای ذخیره سازی سهمیه سوخت خودرو ها، سهمیه واریزی سوخت خودرو های شخصی که سقف ۹ ماهه آنها تکمیل شده باشد و به سقف ۵۴۰ لیتر ذخیره رسیده باشد، اضافه نخواهد شد، ازاین رو مالک هر خودرو تنها می تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودرو های سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
سخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی با تکیه بر این که این مدت ۹ ماه کاهش نیافته است اظهار داشت: هموطنان همچنان می توانند تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خویش را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، سهمیه بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ برپایه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر هم ۳۵۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

منبع: