در نامه به معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ اتاق تهران خواهان رفع مشکلات موجود در تأمین نهاده های دامی شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران از معاون اقتصادی دولت خواست تا مشکلات موجود در فرایند خطیر تأمین نهاده های دامی مبتنی بر۳ محور عرضه شده از جانب اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور، تسهیل شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی طی نامه ای به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهان رفع مشکلات موجود در فرایند تأمین نهاده های دامی شد. در متن این نامه آمده است: احتراماً همانگونه که استحضار دارید اتخاذ سیاست های متناسب با شرایط پیش رو در ارتباط با امر خطیر تأمین نهاده های دامی کشور از حیث اهمیت با نیازهای معیشتی گسترده ترین طیف مصرف کنندگان و حلقه های واسط مربوطه از اهم اولویت برخوردار می باشد و تاکید رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص ضرورت تسریع در ایجاد ثبات در بازار بخصوص در حوزه کالاهای اساسی و روند ترخیص کالای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور هم در جهت درک همین اهمیت است. قاعدتاً تلاش مستمر فعالان بخش خصوصی در امر تأمین نهاده های دامی با توجه به پیچیدگی شرایط تحریم و موضوع هایی نظیر نحوه ارتباط با فروشندگان خارجی، تأمین و تخصیص ارز و انتقال آن، رعایت و تأمین مستندات استاندارد محصول در شرایط یاد شده و در نهایت پوشش بخش عمده ای از نیازهای نهاده های دامی کشور باوجود تحمل دشواری شرایط یاد شده از محدوده وسعت نظر آن مقام محترم پنهان نیست. در این رابطه و با اتکا به استحصال تجربیات مذکور «اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران» طی نامه ۴۲۹۲ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در حوزه های تبیین سیاست های تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز، تجهیز امکانات لجستیک کشور، تنظی فضای رقابت بخش های دولتی و خصوصی نقطه نظرات خویش را اعلام داشته که در جهت احکام مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به پیوست تقدیم می گردد. بدیهی است اتاق تهران همواره آماده تأمین ظرفیت های کارشناسی خود و تشکل های زیربط جهت همکاری با آن دولت محترم در ایفای مأموریت خطیر خود خواهد بود. نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اقتصادی رئیس جمهوری پیرو جلسه هیأت رئیسه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و تشریح موانع و چالش های تأمین نهاده های دامی صورت گرفت.

منبع: