یك مقام مسوول خبر داد: امروز آخرین مهلت برای تعیین روش مستقیم سهام عدالت

زیپو كالا: مشمولین سهام عدالت تا ساعت ۲۴ امشب ۲۹ خرداد برای انتخاب روش مستقیم فرصت دارند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از صدا و سیما، سخنگوی سهام عدالت اظهار داشت: تابحال ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر از مشمولین سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند؛ این افراد باید بتوانند از دارایی خود در ۴۶ شرکت حفاظت کنند. حسین فهیمی اضافه کرد: افرادی که روش مستقیم را انتخاب می کنند باید وقت کافی داشته باشند تا بتوانند سهام عدالت خودرا مدیریت کنند. مشمولان سهام عدالت می توانند تا ساعت ۲۴ امروز بوسیله مراجعه به سایت www.samanese.ir نسبت به انتخاب روش مستقیم اقدام نمایند.

منبع: