آخرین وضعیت بازسازی سیل سیستان و بلوچستان

زیپو كالا: مدیركل بنیاد مسكن سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از ۱۶ هزار و ۲۵۰ واحد تخریبی ناشی از سیل، بیشتر از ۴۰۰ واحد به اسكلت رسیده و حدود ۴۰ واحد تكمیل شده است.
خلیل منبتی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: از ۲۵ هزار واحد مسكونی خسارت دیده ناشی از سیل اواخر سال قبل سیستان و بلوچستان كه ۸۰۰۰ مورد تعمیری و ۱۶ هزار و ۲۵۰ واحد تخریبی بود، تا امروز فوندانسیون حدود ۷۵۰ واحد تخریبی، ریخته شده و بیشتر از ۴۰۰ واحد به اسكلت رسیده است. ۱۰ درصد از این تعداد هم یعنی حدود ۴۰ واحد تكمیل شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه اعتبارات بازسازی به صورت كامل جذب شده و بانكهای عامل در حال تشكیل پرونده و پرداخت تسهیلات هستند. نزدیك به ۵۰۰۰ نفر هم به بانك معرفی شده اند.
مدیركل بنیاد مسكن سیستان و بلوچستان با اشاره به اینكه به علت انتشار كرونا در بخش حمل و نقل گرفتار مشكلاتی بودیم كه بحمدالله برطرف شده است، اظهار داشت: تابحال به علت منع تردد به استان ها، مالكان بعضی واحدهای خسارت دیده برای ورود و خروج از استان گرفتار محدودیت بودند كه در چند روز اخیر این محدودیت ها كاسته شده و پیشبینی می نماییم كه طی روزهای آینده با جهش پیشرفت فیزیكی واحدها مواجه باشیم.
منبتی تصریح كرد: سیل پس از عید به بعضی زیرساخت ها مثل جاده ها خسارت زده اما صدمه چندانی به واحدهای مسكونی نداشته است.
وی خاطرنشان كرد: تا كنون برای تمام ۲۵ هزار واحد، تشكیل پرونده شده و كل اعتبارات تخصیصی به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.