رئیس اتاق اصناف تهران بازگشایی اصناف از ۲۳ فروردین در كشور

به گزارش زیپو كالا رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: واحدهای صنفی كه اجازه فعالیت آنها از طرف ستاد ملی مبارزه با كرونا صادر گردیده است می توانند از ۲۳ فروردین در سراسر كشور و اول اردیبهشت در تهران شروع به كار كنند.

قاسم نوده فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ساعت آغاز به كار اصناف گفت: برمبنای مصوبه ستاد ملی مبارزه با كرونا، اصناف در كشور از شنبه ۲۳ فروردین و در تهران از دوشنبه اول اردیبهشت می توانند فعالیت خودرا آغاز كنند.
وی اضافه كرد: در این مصوبه، مقرر شده تا اصنافی كه مجاز به آغاز فعالیت هستند، پروتكل های تهیه شده در ستاد را رعایت نمایند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: برمبنای مصوبه ستاد ملی مبارزه با كرونا، برخی اصناف مانند تالارهای پذیرایی، قهوه خانه های سنتی، كافی شاپ ها و سایر اصنافی كه تجمع در آنها قرار دارد، نمی توانند بازگشایی شوند.
وی تصریح كرد: رستوران و اغذیه فروشان می توانند واحدهای صنفی را بازگشایی كنند اما صرفاً برای موارد بیرون بر امكان فعالیت دارند و استفاده از سالن های غذاخوری این واحدهای صنفی ممنوع می باشد.
نوده فراهانی با اعلان اینكه اتحادیه های صنفی نیز در تهران تا ابتدای اردیبهشت تعطیل هستند، اظهار داشت: از دیگر موارد مذكور در پروتكل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با كرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت حرفه ای از طرف اصنافی است كه اجازه بازگشایی واحد صنفی آنها داده شده است.

منبع: