بانك آمریكا: ركود اقتصادی اینجا است

به گزارش زیپو كالا بانك آمریكا در یادداشتی به مشتریان خود اظهار داشت: ما رسما اعلام می نماییم كه اقتصاد ما مانند سایر نقاط جهان به ركود افتاده و این یك ركود عمیق است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، بانك آمریكا در یادداشتی به مشتریان خود اظهار داشت: ما رسماً اعلام می نماییم كه اقتصاد ما مانند سایر نقاط جهان به ركود افتاده و این یك ركود عمیق است. میشل میر، اقتصاددان ارشد بانك آمریكا اظهار داشت: مشاغل زیادی از دست خواهد رفت، ثروت زیادی نابود خواهد شد و اعتماد به نفس (تاجران) افت خواهد نمود. در بیانیه بانك آمریكا آمده است: پیشبینی می شود اقتصاد آمریكا در سه ماهه دوم ۱۲ درصد آب برود و رشد اقتصادی آن برای كل سال منفی ۰.۸ درصد شود. بانك آمریكا به بازار كار بعنوان راهی برای درك بزرگی این شوك اقتصادی می نگرد. این بانك پیشبینی می كند نرخ بیكاری دو برابر شده و برای هر ماه از سه ماهه دوم بیشتر از ۱ میلیون شغل از دست برود و ۳.۵ میلیون نفر بیكار شوند.