اتاق اصناف ایران: تبلیغ غیرواقعی در فروش های فوق العاده و حراج ها ممنوع می باشد

به گزارش زیپو كالا روسای اتاق های اصناف مراكز استان ها ملزم به پیشگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق العاده و حراج های صنفی شدند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق های اصناف مراكز استان ها ملزم به پیشگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق العاده و حراج های صنفی شدند. در این اطلاعیه آمده است: طبق گزارش واصله از واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با لغو برگزاری نمایشگاه های بهاره در شرایط بحرانی انتشار ویروس كرونا، به منظور صیانت از حقوق مصرف كنندگان، كمك به معیشت مردم و مدیریت و تنظیم بازار ایام پایانی سالجاری، رؤسای اتاق های اصناف مراكز استان ها ملزم هستند تا ضمن تاكید بر برگزاری فروش های فوق العاده و تخفیفات ویژه، راستی آزمایی بر نحوه برگزاری فروش های فوق العاده و حراج توسط واحدهای صنفی را در دستور كار اتحادیه های صنفی ذی ربط و احدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف قرار دهند. در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان اعمال شود تا از تبلیغات غیر واقعی جلوگیری گردد.