رئیس سازمان بورس در گزارش زیپو كالا بازیگران در معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز افزایش یابند

به گزارش زیپو كالا رئیس سازمان بورس با اشاره به اینكه فعلا تنها بازیگران عملیات بازار باز، بانكها هستند، اظهار داشت: از بانك مركزی درخواست كرده ایم كه صندوق های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و سایر اركان بازار هم حضور یابند.
شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب روند اجرایی عملیات بازار باز اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار در كنار بانك مركزی، در حوزه عملیات بازار باز كه OMO نامیده می شود، قرار داشته و از شروع كار نیز همكاری هایی را با بانك مركزی در تهیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه شكل داده است؛ ضمن اینكه سامانه معاملات نیز بمنظور ثبت خرید و فروش های اوراق در این عملیات نیز طراحی شده تا افرادی كه در این بازار فعالیت می نمایند، بتوانند در چارچوب آن به معامله اوراق بپردازند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام آمادگی كرده تا تمامی اركان بازار سرمایه نیز در عملیات بازار باز مشاركت كنند؛ اما بانك مركزی در فاز اول، بانك ها را در این عملیات وارد كرده تا با خرید و فروش اوراق دولتی و اوراق با درآمد ثابت و نیز اوراق كم ریسك، نرخ سود بانكی را كاهش داده و نرخ تامین مالی را پایین آورند؛ به شكلی كه رقابتی در تعیین نرخ صورت گیرد و نرخ تامین مالی بانك ها را نیز رقابتی كند. وی اشاره كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در امتداد معاملات اوراق در عملیات بازار باز، ساز و كارهای خرید و فروش را طراحی نموده و همگام با بانك مركزی در شكل گیری روند عملیات بازار باز مشاركت داشته است؛ این در حالیست كه پیشنهاد این سازمان آن است كه تعداد معامله گران مالی در این بازار افزایش یابد و در كنار بانك ها، صندوق های سرمایه گذاری و سایر اركان بازار سرمایه نیز حضور جدی داشته باشند. محمدی اظهار داشت: پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار آن است كه صندوق های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و سایر بخش های فعال در بازار سرمایه در عملیات بازار باز مشاركت یابند تا نرخ تامین مالی نیز كم شود.گام های عملیات بازار باز چطور برداشته شد؟به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، بانك مركزی عملیات بازار باز را از روزهای ابتدایی بهمن آغاز نموده است و معتقد می باشد كه با استفاده از این ابزار می تواند، نرخ تورم را كنترل كرده و نرخ سود را نیز در عملیات بازار بین بانكی كم كند. در واقع، بانك مركزی بمنظور دستیابی به ثبات قیمت ها (كنترل تورم)، از عملیات بازار باز بعنوان یك ابزار غیرمستقیم سیاست گذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یك شبه بازار بین بانكی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می نماید. به عبارت دیگر، بانك مركزی از عملیات بازار باز تنها بعنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده خواهد كرد، لیكن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی مختلفی همچون افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی است؛ این در شرایطی است كه هفته گذشته در امتداد بر اجرای عملیات بازار باز با ساز و كار حراج، یك بانك و یك مؤسسه اعتباری سفارش های فروش قطعی اوراق بدهی دولتی خودرا در روز دوشنبه مورخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ بوسیله سامانه بازار بین بانكی به بانك مركزی ارسال كرده اند.۱۶ بهمن، مرحله جدید فروش اوراق در جریان عملیات بازار باز
گزارش های بانك مركزی نشان میدهد كه معاملات مربوط به حراج در روز سه شنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت و به تبع آن، تسویه ریالی معاملات نیز پیش از اختتام ساعت كار بازار بین بانكی ریالی صورت خواهد گرفت؛ این در حالیست كه بانك مركزی اعلام نموده كه روز چهارشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در قالب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانكی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا خواهدنمود.
در واقع، موضع بانك مركزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) برمبنای پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانكی و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بین بانكی حول نرخ هدف، مقرر است كه در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ بوسیله اطلاعیه در سامانه بازار بین بانكی اعلام گردد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی می توانند در امتداد مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانكی نسبت به ارسال سفارش ها تا ساعت ۱۰ بامداد روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ بوسیله سامانه بازار بین بانكی اقدام نمایند.
در این میان، مجید شاكری، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد می باشد، آغاز عملیات بازار باز خود در طول زمان، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط برای شیفت به هدفگذاری نرخ بهره دارد كه در اینجا بهترین تعبیر «زیر بار بردن» است؛ بدون آنكه اساساً تعجیل برای رسیدن به یك عملیات بازار باز، كاملاً منطبق بر نظریه معقول باشد یا كسی بتواند از باب آن به بانك مركزی طعنه بزند.
وی اضافه كرد: پر واضح است همچنان ورود به مصادیق مصرف، با اهمیت تر از هدفگذاری صرف نرخ بهره است؛ اما دراین زمینه هم به قرار اطلاع، وضعیت همانند قبل نخواهد ماند.
به اعتقاد شاكری، كنترل سمت راست ترازنامه بانك ها و مصارف آنها اهمیت دارد كه در این رابطه، كار جدی در این عرصه در بانك مركزی هم از جهت كنترل بانكهای بد مصرف و هم از جهت تعیین مصادیق مصرف شروع شده، ضمن اینكه عمیق نبودن بازار اوراق به اندازه ای كه كشش ابزار سیاستگذاری پولی شدن را داشته باشد و نیز مبهم بودن رابطه نرخ بهره بین بانكی و تورم انتظاری در نرخ بهره بالا (تیلور، ۲۰۱۹) بوده است.

منبع: