آخرین وضعیت معاملات مسكن در تهران بازار مسكن به سرعت گیر رسید

زیپو كالا: جدیدترین گزارش ارائه شده از بازار مسكن شهر تهران، افزایش ۳ درصدی قیمت را نشان میدهد اما از سرعت رشد آن بطور محسوسی كاسته شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، قیمت مسكن شهر تهران در دی ماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان در هر متر مربع رسیده كه سه درصد نسبت به ماه قبل و ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان داده است. این افزایش ۳ درصدی بر مبنای آمار وزارت راه و شهرسازی در حالی اتفاق افتاده كه ماه گذشته قیمت ها ۶.۸ درصد بالا رفته بود. پس سرعت رشد ماهانه قیمت، گرفته شده و ۳.۸ درصد كمتر از ماه قبل بوده است.
تحلیل های كارشناسی نیز در ماه گذشته حاكی از آن بود كه علت رشد ۶.۸ درصدی ماهانه قیمت مسكن در آذرماه، تغییر قیمت بنزین بوده و از شدت این شوك كم می شود.
هم چنین تعداد معاملات مسكن شهر تهران در دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره بوده كه نسبت به ماه قبل ۱۲.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۲ درصد افزایش نشان می دهند.
ارزش ریالی مبایعات انجام شده در دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده كه از رشد ۱۴.۲ و ۱۱۱ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حكایت دارد.
افزایش ۱۲ درصدی ساخت و سازها
از طرف دیگر تعداد واحدد مسكونی در پروانه های ساختمانی صادره در آذرماه ۱۳۹۸ كه گزارش آن در دی ماه ارائه شده از آن حكایت می كند كه در آذرماه ۵۶۵۸ واحد مسكونی، پروانه ساخت گرفته اند كه نشان داده است نسبت به آبان ماه امسال ۱۲.۲ درصد افزایش داشته اما نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد كاهش یافته است.
كاهش ۴۳ درصدی معاملات نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال قبل
گزارش تجمیعی وضعیت بازار مسكن شهر تهران نیز از آن حكایت می كند طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات ۶۱ هزار و ۱۰۹ فقره بوده كه ۴۳.۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش یافته است.
متوسط قیمت یك متر مربع واحد مسكونی آپارتمانی در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان بوده كه از رشد ۷۰ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۷ حكایت دارد.
ارزش ریالی مبایعات انجام شده در ۱۰ ماهه نخست امسال ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده كه نسبت به همین زمان در سال قبل ۵.۲ درصد پایین آمده است.
تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی صادره نیز ۴۷ هزار و ۹۲۹ فقره بوده كه این شاخص نیز نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال قبل ۱۶.۸ درصد كاهش نشان داده است.

منبع: