كشف نسخه های تاریخی قرآن در وسایل یك مسافر

زیپو كالا: ماموران گمرك باشماق در حین ارزیابی چمدان همراه یك مسافر خروجی نسخه های تاریخی قرآن را در حین خروج از كشور كشف و ضبط كردند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از گمرك ایران، مأموران گمرك باشماق در حین ارزیابی وسایل همراه مسافر خروجی به سمت كشور عراق، در امتداد رسالت گمرك در حراست از میراث اسلامی و فرهنگی كشور، تعداد ۲۰ جلد مصحف تاریخی كلام الله مجید را كشف و مراتب را به مرجع قضائی منعكس كردند.
متهم طی دستور قضائی تا رسیدگی قانونی بازداشت و مصحف های مكشوفه كه طبق نظر كارشناسان میراث فرهنگی دارای ارزش تاریخی هستند جهت سیر مراحل قانونی تحویل سازمان میراث فرهنگی شهرستان مریوان شد.

منبع: