با ابلاغ گمرك؛ واردات تجهیزات آزمایشگاهی دارای فناوری بالا موقتا آزاد شد

زیپو كالا: برمبنای بخشنامه گمرك ایران، واردات موقت تجهیزات آزمایشگاهی وتجهیزات با فناوری بالا با تایید وزارتخانه ذیربط به مدت دو سال آزاد شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، گمرك جمهوری اسلامی ایران به استناد مصوبه هیأت وزیران درباب الحاق یك تبصره به ماده ۷۷ بخشنامه اجرایی قانون امور گمركی، بخشنامه ای را به مدیران ستادی و اجرایی گمركات ابلاغ نمود. بر طبق این بخشنامه، واردات موقت تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری بالا حسب مورد با تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به مدت دو سال مجاز است.

منبع: