مهر خبر می دهد جزئیات وام مسكن ۵۰ میلیونی بازنشستگان

زیپو كالا: هیئت وزیران آئین نامه وام مسكن بازنشستگان را تصویب كرد كه بر مبنای آن ۵۰ میلیون تومان به بازنشستگان كلانشهرها و ۴۰ میلیون تومان به ساكنان سایر شهرها اعطا می شود.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیئت وزیران در مورد آیین نامه اعطای تسهیلات خرید مسكن به بازنشستگان با عاملیت بانك مسكن را به رؤسای بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود.
بر این اساس، بانك مسكن موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره وام خرید مسكن به بازنشستگان خواهد بود كه سقف آن در تهران و كلانشهرها ۵۰ و در سایر شهرها و روستاها ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
بازنشستگان تحت پوشش همه صندوق ها شامل كشوری، لشكری و تأمین اجتماعی مشمول این تسهیلات می شوند.
منابع آن هم از محل اقساط برگشتی مسكن مهر تعیین شده است. اما بانك مسكن ابتدا موظف به رعایت تسهیلات تكلیفی خود در اعطای تسهیلات مسكن مهر و صندوق پس انداز مسكن یكم بوده و بعد از آن تسهیلات مسكن بازنشستگان در اولویت بعدی خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات مسكن بازنشستگان مشابه تسهیلات مسكن مهر تعیین شده بگونه ای كه در تهران ۹، در مراكز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۷ و سایر مناطق شهری و روستاها ۴ درصد تعیین می شود.
وام مسكن مورد نظر صرفاً به واحدهای مسكونی زیر ۱۵ سال پرداخت می شود.
مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات با احتساب دوران مشاركت مدنی، ۱۰ ساله تعیین شده است.
شرایط بازنشستگان متقاضی دریافت وام مسكن
بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران، بازنشسته متقاضی دریافت این نوع از تسهیلات نباید خود یا همسرش طی ۱۰ سال قبل واحد مسكونی تملك كرده یا از تسهیلات خرید یا ساخت مسكن بهره برده باشد.
همچنین باید حداقل ۵ سال از زمان بازنشستگی متقاضیان گذشته باشد اما بازنشستگان با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت دریافت این تسهیلات هستند.
مستمری بازنشسته متقاضی دریافت تسهیلات مسكن باید كمتر از ماهانه ۳ میلیون تومان باشد.
تكلیفی كه به دوش صندوق های بازنشستگی نهاده شد
صندوق های بازنشستگی لشكری، كشوری و تأمین اجتماعی موظفند بازپرداخت تسهیلات مسكن بازنشستگان را تا زمان تسویه كامل، تضمین كنند.
اقساط بازپرداختی مستقیماً از حقوق بازنشستگان كسر شده و صندوق های بازنشستگی مكلف به واریز اقساط این تسهیلات ظرف حداكثر ۱۰ روز از تاریخ پرداخت حقوق بازنشسته دریافت كننده این تسهیلات به بانك مسكن هستند.
شرایط احراز اختصاص یا عدم اختصاص این تسهیلات به متقاضیان را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاك به بانك مسكن عرضه خواهند داد. بانك مسكن هم هر سه ماه یك مرتبه گزارشی از روند اعطای این تسهیلات را به سازمان برنامه و بودجه تشریح خواهد نمود.