طی ماههای اخیر رقم خورد سود ۶ میلیارد دلاری چین با فروش اوراق خود در بازار بین الملل

به گزارش زیپو كالا چین در بزرگترین فروش اوراق قرضه خود در بازار بین الملل توانست ۶ میلیارد دلار پول جمع آوری كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، چین در بزرگترین فروش اوراق قرضه خود در بازار بین الملل توانست ۶ میلیارد دلار پول جمع آوری كند. یكی از منابع آگاه در یكی از بانكهای مدیریت كننده این فروش اظهار داشت: وزارت مالی چین اوراق قرضه خویش را در ۴ گروه به فروش رساند؛ اوراق ۳ ساله كه سود آنها ۳۵ صدم درصد از سود اوراق مشابه خزانه داری آمریكا بیشتر است، اوراق ۵ ساله كه سود آنها ۴۰ صدم درصد از اوراق خزانه داری بالاتر است، اوراق ۱۰ ساله كه سود آنها ۵۰ صدم درصد از سود اوراق خزانه داری بالاتر بود و اوراق ۲۰ ساله كه سود آنها ۷۰ صدم درصد از اوراق آمریكا بالاتر است. رقم فروش ۶ میلیارد دلاری این اوراق بیشتر از ۲ برابر رقم فروش هدف اولیه بود. وزارت مالی چین اعلام نمود كه این اقدام سبب بهبود منحنی سود اوراق قرضه این كشور خواهد شد. این سومین فروش دلاری اوراق قرضه چین بعد از آغاز مجدد فروش آن در ۲ سال قبل است. قبل از آن ۱۳ سال بود كه چین فروش اوراق قرضه خود در بازارهای جهانی را متوقف كرده بود.