مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور: طرح آبرسانی در ۹۳۰۰ روستای كشور اجرا می شود

به گزارش زیپو كالا مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور اظهار داشت: با اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی طرح های آب رسانی در ۹۳۰۰ روستای كشور اجرا می شود.
حمیدرضا جانباز در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تامین آب آشامیدنی سالم برای روستاهای و شهرها و اجرای شبكه تصفیه خانه از مهمترین رسالتهای این شركت است كه با اجرای طرح های مختلف نسبت به برخورداری مردم از آب شرب سالم و بهداشتی و شبكه فاضلاب اقدام می شود. جانباز اشاره كرد: در چارچوب طرح های متمركز ملی مقرر شده تا ۹۳۰۰ روستای كشور تحت پوشش شبكه آب و فاضلاب قرار گیرد.
وی یادآورشد: برای اجرای این طرحها ۱۵۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته كه با تكمیل این طرحها بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت. ۲۰۰ شهر كشور تنش آبی دارد مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور از تدوین طرح تنش آبی شهرها و روستاها آگاهی داد و اظهارداشت: از آنجائیكه بخش عمده ای از بارش های كشور در بهار و زمستان رخ می دهد برای شناسایی شهرهای دارای تنش آبی تا اختتام دی ماه فرصت داریم تا اطلاعات صحیحی استخراج شود كه این كار در حال اجراست. جانباز بیان كرد: در سال قبل بیشتر از ۴۰۰ شهر دارای بحران و تنش آبی بود كه با لطف الهی و افزایش بارشها خوشبختانه این وضعیت بهبود یافته و هم اكنون حدود ۲۰۰ شهر تنش آبی و كمبود آب دارد كه برنامه های كوتاه مدت و میان مدت و طولانی مدت در چارچوب طرح هایی پیش بینی شده كه با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای رفع این تنش اقدام خواهیم كرد.
وی درباب ظرفیت پساب كشور برای بازچرخانی آب اظهارداشت: هم اكنون بیشتر از یك میلیارد مترمكعب ظرفیت پساب تصفیه شده داریم و با عنایت به مصرف آب كشور این میزان می تواند به بیشتر از ۴ میلیارد مترمكعب برسد كه باید از آن استفاده مناسب داشته باشیم. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور یادآورشد: در چارچوب طرح های ملی و استانی هم اكنون بیشتر از ۲۶۰ تصفیه خانه فاضلاب در مدار است و ۱۰۰ تصفیه خانه با مكانیزم های مختلف و مشاركت بخش خصوصی و روش BOT و سایر ردیف های عمرانی در دست اجراست كه با اجرای آنها گام موثری جهت استفاده بهینه از منابع آبی و سلامت مردم برداشته می شود.
هدر رفت ۱۳ درصدی آب كشور جانباز درباب میزان هدر رفت آب در شبكه كشور هم بیان كرد: به آبهایی كه استفاده نمی گردد آب بدون درآمد اطلاق می شود كه حدود ۲۵ درصد است كه شامل انشعابات غیرمجاز، نداشتن كنتور، فرسودگی شبكه می شود و برای آنها برنامه داریم. وی افزود: در مجموع می توان اذعان كرد هدر رفت آب در شبكه حدود ۱۳ درصد است كه با برنامه های ترمیمی و تعمیری و اصلاح شبكه برای رفع آن اقدام نموده ایم.
جانباز اظهار داشت: هم اكنون متوسط هدر رفت آب ۱۳ درصد است كه برای آن هم برنامه داریم.

منبع: