رئیس سازمان بورس خبر داد؛ مذاكره با بانك مركزی برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی بانك ها

به گزارش زیپو كالا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از مذاكره با مسؤلان بانك مركزی برای اعمال معافیت مالیاتی جهت فروش اموال مازاد بانك ها بعد از تجدید ارزیابی اطلاع داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به خبر تأیید نشده دریافت مالیات از تجدید ارزیابی بانك ها در مورد اموال مازادشان، اظهار داشت: بر طبق این خبر، طبق نظر بانك مركزی، اموال مازاد بانك ها بعد از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی گردد، حال مقرر است كه بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد.
وی افزود: البته ما با مسؤلان بانك مركزی مذاكره شده كه اموال مازاد بانك ها بعد از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اختیار قانون بانك ها برای فروش اموال مازاد و واریز درآمدها به حساب افزایش سرمایه اضافه كرد: بر مبنای قانون رفع موانع تولید، زمانی كه اموال مازاد بانك ها فروخته می شود، درآمدهای مذكور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانك ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.
محمدی اظهار داشت: بطور قطع اگر بانك مركزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانك ها بعد از تجدید ارزیابی موافقت كند، این مساله كمك بسیار بزرگی به بانك ها خواهد نمود.