سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد قاچاق لوازم خانگی دست دوم با برچسب ۲۰۱۹

به گزارش زیپو كالا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به اینكه در نیمه اول سال ۴۰۰ میلیارد كشفیات قاچاق لوازم خانگی داشتیم، اظهار داشت: افراد كالای لوازم خانگی دسته دوم را وارد می كنند و روی آن برچسب ۲۰۱۹ می زنند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حمیدرضا دهقانی نیا تصریح كرد: حجم قاچاق در بازه زمانی خاص به آمار كل سال تعمیم داده می شود كه این روند از نظر بنده و كارشناسان این حوزه صحیح نیست.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: قانونگذار، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق را بعنوان مرجع رسمی بررسی و آمار قاچاق در كشور اعلام نموده است؛ بنابراین اگر هر نهاد یا شخصیت حقیقی و حقوقی از روی دغدغه آماری اعلام نماید، قابل استناد نیست.
دهقانی نیا افزود: طبق آمار رسمی در شش ماهه اول سال ۹۷ و ۹۸، دومین كشفیات ما در حوزه مبارزه با قاچاق به لوازم خانگی معطوف به ارزش آن بیشتر از ۴ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
وی اظهار داشت: این آمار نشان داده است لوازم خانگی در رده دوم اقلام كشف شده قاچاق قرار گرفته و از سویی ستاد مبارزه با قاچاق وظیفه خویش را به انجام رسانده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصریح كرد: قاچاق لوازم خانگی وجود دارد ولی نه با آن شدتی كه برخی اعلام می كنند.
وی با اشاره به اینكه آمار و ارقام رابطه مستقیمی میان قاچاق و كشفیات نشان نمی دهد، اضافه كرد: در شش ماهه سال ۹۸ بیشتر از ۴۰۰ میلیارد كشفیات قاچاق لوازم خانگی داشتیم.
دهقانی نیا اظهار داشت: بخشی از قاچاق ورودی لوازم خانگی در خصوص این است كه افراد كالای لوازم خانگی دسته دوم را از كشورهای حاشیه خلیج فارس وارد می كنند و روی آن برچسب ۲۰۱۹ می زنند و ما چنین مواردی را در سطح بازار شاهد می باشیم.