كردیت بانك سوئیس اعلام كرد: تعداد ثروتمندان چین برای نخستین بار از ثروتمندان آمریكا بیشتر شد

زیپو كالا: گزارش بانك كردیت سوئیس نشان می دهد، در صورتیكه هم چین و هم آمریكا با سرعت زیادی به تولید میلیونرها ادامه می دهند، تعداد ثروتمندان چینی برای نخستین بار از تعداد ثروتمندان آمریكا بیشتر شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، گزارش جدید بانك كردیت سوئیس نشان می دهد، در صورتیكه هم چین و هم آمریكا با سرعت زیادی به تولید میلیونرها ادامه می دهند، تعداد ثروتمندان چینی برای نخستین بار از تعداد ثروتمندان آمریكایی بیشتر شده است. این بانك سوئیسی روز دوشنبه، در گزارش سالانه خود از ثروتمندان جهان، نوشت: امسال، برای نخستین بار، چین نسبت به آمریكا اعضای بیشتری در ۱۰ درصد ثروتمندتر جهان به ثبت رساند. رئیس اقتصاد و تحقیقات بانك كردیت سوئیس، نانت هچلر فایدهرب، اظهار داشت: با وجود جنگ تجاری بین آمریكا و چین در ۱۲ ماه گذشته، هر دو كشور در تولید ثروت قدرتمند ظاهر شده اند. آمریكا ۳.۸ تریلیون دلار و چین ۱.۹ تریلیون دلار از تولید ثروت جهان را به خود اختصاص دادند. مطالعات این بانك نشان داده است كه ۱.۱ میلیون نفر به میلیونرهای جهان اضافه شده است تا تعداد آنها به ۴۶.۸ میلیون نفر برسد. این افراد روی هم رفته ۱۵۸.۳ تریلیون دلار دارایی خالص دارند كه این معادل ۴۴ درصد از ثروت جهان است. آمریكا امسال بیشتر از نیمی از میلیونرهای جدید را به خود اختصاص داد و ۶۷۵ هزار میلیونر جدید تولید كرد. كاهش میانگین ثروت در استرالیا منجر گردید كه امسال ۱۲۴ هزار میلیونر خودرا از دست بدهد. انگلستان و تركیه هم به ترتیب، ۲۷ هزار و ۲۴ هزار میلیونر خودرا از دست دادند. كردیت سوئیس پیش بینی نمود ثروت كل جهان در ۵ سال آینده ۲۷ درصد رشد كند و به ۴۵۹ تریلیون دلار برسد. همین طور انتظار می رود در این بازه تعداد میلیونرهای جهان به بیشتر از ۶۳ میلیون نفر برسد. طبق داده های این بانك در سال قبل ثروت جهان ۲.۶ درصد افزایش یافته بود.

منبع: