رئیس فراكسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس: پشتیبانی از تولید داخل در حوزه صنایع دریایی امری ضروری می باشد

به گزارش زیپو كالا رئیس فراكسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز جمله ˮما می توانیمˮ در حوزه صنایع دریایی به ˮما توانستیمˮ تبدیل گشته است.

قاسم احمدی لاشكی در حاشیه بازدید از مجتمع كشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در گفتگو با ایسنا، عنوان كرد: این سفر بنا بر لزوم پشتیبانی از تولید داخل و بیشتر از ظرفیت هایی كه امروز مورداستفاده قرار می گیرد، صورت گرفت.

وی افزود: در این فرصت پیش آمده از مجموعه تلاشگران در حوزه ایزوایكو، ۶ شركتی كه در حال كار و فعالیت جدی و مداوم هستند متشكریم.

رئیس فراكسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: امروز شاهد اتفاقات بزرگی هستیم و “ما می توانیم” به درستی اجرا شده است، در حقیقت باید گفته شود ما توانستیم.

احمدی لاشكی در انتها اظهار داشت: با عنایت به كارهای انجام شده حمایت ضروری می باشد و امروز قوانینی كه برای این حوزه وجود دارد را بررسی و از آنچه در اختیار داریم نهایت استفاده را خواهیم كرد.