یك مقام مسئول اعلام كرد: امارات بازار مناسبی برای محصولات كشاورزی ایران

زیپو كالا: یك مقام مسئول، با اشاره به توانمندی تولید محصولات كشاورزی ایران، امارات را یكی از بازارهای مهم ایران برای حضور صادركنندگان دانست.
به گزارش زیپو كالا به نقل از اتاق بازرگانی مشترك ایران و امارات، احمد كیخا در دیدار با اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترك ایران و امارات، ضمن تاكید بر نقش اتاق بازرگانی و اتاق های مشترك در توسعه صادرات، نبود ساماندهی كمی و كیفی صادرات محصولات كشاورزی را از موانع اصلی توسعه صادرات این محصولات عنوان نمود. رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی، شناسایی بازارهای هدف، ایجاد مشوق های صادراتی برای تولیدكنندگان و ساماندهی تشكل ها را از مهمترین عوامل صادرات محصولات كشاورزی برشمرد. او همینطور برگزاری نمایشگاه اكسپو ۲۰۲۰ امارات را فرصت ارزشمندی برای حضور تولیدكنندگان و تجار محصولات كشاورزی در بازار این كشور دانست و اشاره كرد: اتاق بازرگانی مشترك ایران و امارات می تواند با برنامه ریزی دقیق شرایط را برای صادرات محصولات كشاورزی در این رویداد مهم فراهم نماید. وی با اشاره به توانمندی های كشور در تولید محصولات كشاورزی، بازار امارات را بازار هدف مناسبی برای حضور صادركنندگان قلمداد نمود. كیخا اشاره كرد: كمیسیون كشاورزی مجلس با پشتیبانی از طرح ها و برنامه های صادرات محور در كنار اتاق بازرگانی و اتاق مشترك همراهی لازم را در تقنین قوانین مورد نیاز و اجرایی شدن آن خواهدنمود.

منبع: