مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خبر داد اتصال صندوق مسكن یكم به طرح ملی مسكن با روش پیش فروش

زیپو كالا: سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از مذاكره با بانك عامل بخش مسكن جهت استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق یكم در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن آگاهی داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك عامل بخش مسكن، محمود محمودزاده در مجمع عمومی و فوق العاده بانك اظهار داشت: برای افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسكن یكم، مذاكره ای با بانك داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن استفاده گردد تا علاوه بر اینكه این واحدها پیش خرید می شود، به دست متقاضی واقعی نیز برسد.
وی اضافه كرد: اگر این تفاهم نامه بزودی عملیاتی شود نقش ویژه ای در تأمین مالی پروژه های مسكن در چارچوب برنامه اقدام ملی صورت می گیرد.
وی افزود: صنعت ساختمان نقش قابل توجهی در اقتصاد و رضایتمندی اجتماعی دارد و یك صنعت بكر است اما طی سالیان گذشته متاسفانه به كیفیت آن توجه نشده است.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همین طور با تاكید بر اهمیت صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان اظهار داشت: با عنایت به تاثیر این صندوق ها در تامین مالی بخش مسكن می توانیم از این ظرفیت در تامین مالی جریان عرضه مسكن استفاده نمائیم.

منبع: