رئیس كل گمرك به مهر خبر داد احتمال تمدید مجدد ترخیص خودرو های دپو شده، ۱۵۰۰ خودرو در درب خروج

به گزارش زیپو كالا رئیس كل گمرك با اشاره به اینكه نزدیك به ۱۵۰۰ خودروی وارداتی در درب خروج گمرك مانده اند، اظهار داشت: در حال پیگیری هستیم تا مهلت ترخیص خودرو های دپو شده از جانب دولت به مدت یك یا دو ماه مجدد تمدید شود.

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با ترخیص خودرو های باقی مانده در گمرك، تصریح كرد: مهلت ترخیص خودرو های وارداتی دپو شده در نیمه تیر ماه به پایان رسید و در مدت مذكور نزدیك به ۷۵۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شد.
رئیس كل گمرك ایران اضافه كرد: در این بین نزدیك به ۱۵۰۰ دستگاه خودروی دیگر هم به گمرك اظهار شد اما با عنایت به اینكه در مصوبه هیات وزیران عبارت ترخیص كالا ملاك بوده است، این خودرو ها پس از اظهار در درب خروج گمرك مانده اند.
وی با اشاره به اینكه فرایند دریافت مجوزهای قانونی در درب خروج گمرك انجام می شود، خاطرنشان كرد: در واقع این خودرو ها به علت اینكه نتوانسته اند مجوزهای قانونی را دریافت و هنگام خروج ارائه نمایند اجازه خروج پیدا نكرده اند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برای جهت حل این مشكل در حال پیگیری هستیم تامصوبه دی ماه دولت در صورت امكان نسبت به همان خودروهایی كه قبلا در اماكن بندری و مناطق ویژه وجود داشت، مجدد تمدید شود.
میراشرفی اضافه كرد: البته با عنایت به اینكه متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این پیشنهاد باید از جانب این وزارتخانه در دولت طرح شود تا بتوان مصوبه را تمدید كرد.
وی در ارتباط با اینكه در صورت موافقت دولت، این مصوبه تا چه زمانی تمدید می شود، خاطرنشان كرد: بعید میدانم بیشتر از یك یا دو ماه تمدید شود كه البته این مورد هم باید پیشنهاد شود تا ببینیم نظر دولت چیست.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، ماجرای خودرو های وارداتی دپو شده به حدود دو سال پیش بر می گردد كه نزدیك به ۱۳ هزار خودرو وارد كشور شد، اما به علت مسائل مختلف همچون ثبت سفارش های غیر قانونی و تغییر سیاست ارزی دولت این خودرو ها در گمرك دپو شد؛ نیمه دی ماه سال قبل دولت مصوبه ای را ابلاغ نمود كه بر مبنای آن به صاحبان خودرو چهار ماه فرصت داده شد تا برای ترخیص خودرو ها با دریافت مجوزهای لازم و انجام تشریفات گمركی اقدام نمایند. نیمه اردیبهشت سال جاری این زمان به پایان رسید و هیات دولت دو ماه دیگر این فرصت را تمدید كرد.