از سوی وزیر راه و شهرسازی؛ اعضای جدید شورای مركزی نظام مهندسی تایید شدند، لیست اعضا

زیپو كالا: مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اظهار داشت: ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل از میان ۶۶ فرد معرفی شده از طرف مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور به تأیید وزیر راه و شهرسازی رسید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، منصور نویریان با اشاره به اینكه احكام منتخبان هشتمین دوره شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به رؤیت محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی رسیده، اظهار داشت: این افراد شامل ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل از میان ۶۶ فرد معرفی شده از طرف مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور است كه بعنوان اعضای هشتمین دوره شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معرفی می گردند.
بر این اساس، در گروه عمران – عمران افراد منتخب اصلی شاملِ مهدی اژدی مقدم، احمد خرم، كمال دویده، حسین رضایی، علی اكبر رمضانی، سیدرضا سرافرازی، حمزه شكیب، غلامحسین عسگری، امین مقومی و جعفر هاشم زاده هستند. در این گروه همین طور عضو علی البدل مسعود مصفا اعلام شده است.
در گروه عمران- نقشه برداری عضو اصلی و علی البدل به ترتیب سعید بدوی و سعید یزدانی عرضه شدند.
در گروه عمران- ترافیك عضو اصلی و علی البدل حسن ذوقی و جمال قناعت هستند.
در گروه تاسیسات- تاسیسات اعضای اصلی شاملِ علیرضا سنایی دشتی، سیدكاظم مجابی و سیدمجید مزینانی و عضو علی البدل عبدالله امراللهی معرفی گشتند. در همین گروه اصلی تاسیسات در بخش تاسیسات- مكانیكی اعضای اصلی شامل كیومرث اسدی، علیرضا قزوینی پوراكبری و سیف الله علی نیا و عضو علی البدل حسین اكبریان راد اعلام گردید.
در گروه معماری اعضای اصلی شامل شهاب آدم نوه سی، زهره ترابی، طاهر كیافر، معصومه كیانپور، طاهره نصر و سیدمحمدجعفر نقیبی و عضو علی البدل دایان ایگدری معرفی شده اند.
در گروه شهرسازی نیز اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب سیدفتح الله فواد مرعشی و سیدمسعود موسوی هستند.

منبع: