رئیس ساتبا: تمام قد از صادرات برق تجدیدپذیرها حمایت می نماییم

زیپو كالا: رئیس ساتبا اظهار داشت: در امتداد تحقق سیاست های وزارت نیرو، تمامی امكانات و پتانسل های خودرا برای پشتیبانی از صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر به كشورهای همسایه بسیج می نماییم.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نیرو، سیدمحمد صادق زاده، با اشاره به فراهم شدن مصوبات قانونی لازم برای صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار داشت: این واحدها دارای مزایای مختلفی همچون افزایش رونق اقتصادی صنعت برق، توسعه نیروگاه ها بدون نیاز به مصرف بیشتر سوخت و آب، تقویت پایداری شبكه سراسری برق و تحكیم روابط و مناسبات عالی اقتصادی و اجتماعی ایران با كشورهای همسایه هستند. معاون وزیر نیرو صادرات برق تجدیدپذیر را فرصتی برای كسب منافع مادی و معنوی بیشتر برای كشور دانست و اضافه كرد: ساتبا در امتداد تحقق سیاست های ابلاغی از طرف وزارت نیرو در زمینه پشتیبانی از صادرات برق تجدیدپذیر به كشورهای همسایه در نخستین گام این فرصت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم نموده است تا اگر به هر علت قرارداد فروش برق به سایر كشورها با مشكل مواجه گردد، به صورت همزمان امكان بازگشت و فروش برق این نیروگاه ها به ساتبا طبق شرایط و نرخ های مصوب وزارت نیرو وجود داشته باشد. بر همین مبنا مطابق مذاكرات صورت گرفته با وزارت نیرو و به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران این مهم در متن پروانه های صادرات برق گنجانده شده است. صادق زاده اشاره كرد: ساتبا آمادگی لازم برای رفع تمامی ابهامات احتمالی را خواهد داشت و اهتمام كامل برای عملیاتی شدن این پروژه ها را وظیفه خود می داند.

منبع: