نقوی حسینی: پول گندمكاران سر وقت پرداخت گردد

به گزارش زیپو كالا نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داشت: بعضی كشاورزان هزینه های كشت را قسطی تهیه كرده اند. دولت امسال پول گندمكاران را همراه با تحویل گندم پرداخت كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا سید حسین نقوی حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذكری شفاهی تصریح كرد: گندمكاران ما در حال تحویل گندم ها به سیلوها هستند. كشاورزان عزیز هزینه هایی برای كود، آب، تراكتور و سایر مسائل كرده اند. بعضی كشاورزان این امكانات را قسطی تهیه كرده اند. سال قبل نمایندگان مجلس ۶-۷ ماه درگیر تذكر در مورد پول پرداختی گندم بودند. تذكر من برای این است كه امسال این اتفاق نیفتد.
نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس اضافه كرد: امكان دارد امسال هم دولت پول كشاورزان را دیر پرداخت كند. تذكر من این است كه امسال سر وقت و همراه با تحویل گندم پول گندمكاران پرداخت گردد.
این عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها تذكر خود اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست می كنم كه در این یكی دو سال باقی مانده نیروهای قراردادی، پیمانی، خرید خدمت حجمی و غیره را تعیین تكلیف كند. برخی از این عزیزان تكلیف قانونی هم دارند. آدم شرمنده این عزیزان می شود. دولت نیروی پیمانی پنج ساله ای را در آموزش و پرورش استخدام كرده است. بعد از آخر موعد قانونی، شاهد عدم تبدیل وضعیت او هستیم.