جای خالی كالاها در فهرست ارزی بانك مركزی ارز دولتی پای چه كالاهایی رفت؟!

زیپو كالا: بانك مركزی لیست دریافت كنندگان ارز دولتی و نیمایی را در جهت افزایش شفافیت منتشر می كند، اما در این لیست جای خالی كالایی كه با ارز دولتی وارد كشور شده، كاملاً محسوس است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، واردات و صادرات لازمه حیات حتی بزرگ ترین كشورهای دنیاست و در این میان سازمان هایی نیز وظیفه فراهم كردن بستر تجارت تاجران كشور با كشورهای خارجی را بر عهده دارند.
در ایران نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بطور مشخص سازمان توسعه تجارت ایران وظیفه مشخص كردن كالاهای آزاد و ممنوعه برای صادرات و واردات و در عین حال تأیید تاجران، ثبت سفارش، تعیین تعرفه و … را بر عهده دارد.
از طرف دیگر با معرفی این افراد به بانك مركزی، این بانك نیز در جهت تأمین ارز موردنیاز واردكنندگان برای واردات كالا اقدام می كند كه این امر برمبنای قوانین مربوطه در كشور انجام می شود.
البته برخی كالاها برمبنای قوانین، بجای واردات كالا با ارز آزاد می توانند از ارز با نرخ سامانه نیما یا ارز دولتی استفاده كنند كه بانك مركزی نیز اسامی این واردكنندگان را با نوع ارزی كه دریافت كرده اند، منتشر می كند.
بررسی لیست بانك مركزی در ماه گذشته حاكی از آن بود كه در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شركت ارز دولتی دریافت كرده اند.
این در شرایطی است كه لیست این ماه بانك مركزی از دریافت كنندگان ارز دولتی، نشان داده است كه از فروردین ماه تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری بیشتر از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شركت ارز دولتی دریافت كرده اند.
بدین سان فقط در یك ماه ۸۰۰ شركت جدید ارز دولتی دریافت كرده اند، اما این در شرایطی است كه به رغم استفاده از ارز دولتی برای واردات كالاهای اساسی و ضروری كشور، تغییر قیمت ها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملاً ارز دولتی نتوانست آن طور كه باید نقش خودرا بعنوان تثبیت كننده قیمت ها ایفا كند.
اما مهم تر اینكه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شركت كه از ارز دولتی برای واردات كالا یا خدمات بهره برده اند، چه كالاهایی را وارد كشور كرده و چه تأثیری بر قیمت ها گذاشته اند.
اینكه بانك مركزی لیست دریافت كنندگان ارز دولتی را منتشر می كند، در امتداد شفاف سازی است و بطور قطع تأثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، اما در این لیست جای خالی كالاهای واردشده به شدت به چشم می خورد.
اینكه مردم بدانند چه شركت هایی ارز دولتی بابت واردات دریافت كرده اند، بسیار عالی است، اما مهم تر این است كه بدانند با ارزی كه دولت با این قیمت در اختیار آنها قرار داده، چه كالایی به كشور وارد كرده اند و این كالا را چگونه وارد بازار ایران كرده اند؟
در این صورت این مطالبه گری می تواند از طرف مردم نیز صورت گیرد و به صورتی مردم هم بر فعالیت فعالان اقتصادی نظارت داشته باشند.

بانك مركزی یا سازمان توسعه تجارت؟
البته معین نمی باشد كه متولی اعلام كالاهای واردشده برمبنای ارز دولتی دریافتی سازمان توسعه تجارت یا بانك مركزی است، اما نكته مهم اینكه در نهایت این آمار باید در لیست بانك مركزی اضافه شود، تا مردم هم بدانند كه ارز دولتی برای واردات چه كالاهایی اختصاص یافته است.
البته سازمان توسعه تجارت در این زمینه پاسخ داده كه وظیفه این سازمان تأیید مدارك واردكنندگان و معرفی آنها به بانك هاست؛ حال آن كه ثبت سفارش برای واردات كالا توسط این سازمان انجام می شود و بانك ها صرفاً تأمین ارز موردنیاز این كالاها را انجام می دهند.
از طرف دیگر بانك مركزی نیز، بطور قطع اطلاعات مربوط به ثبت سفارش های انجام شده را در اختیار دارد و می تواند آنها را در لیست خود به روزرسانی كند.
بدین سبب شفافیت این لیست زمانی كامل می شود كه مشخص شود با ارز دولتی اختصاص یافته به این ۱۰ هزار و ۸۰۰ شركت، چه كالاهایی وارد شده و بتوان با بررسی آنها با عاملان افزایش قیمت در بازار یا نهادهای نظارتی كه نتوانسته اند وظیفه خودرا به درستی انجام دهند برخورد كرد.

منبع: