طی هفته گذشته؛ ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در تهران با دستور قضایی مسدود شد

به گزارش زیپو كالا مدیر امور منابع آب تهران بزرگ اظهار داشت: طی هفته گذشته با انسداد ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز از برداشت سالانه بیشتر از ۶۵۳ هزار متر مكعب آب جلوگیری شد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نیرو، علیرضا نیكنام اظهار داشت: با تلاش كارشناسان حقوقی و با همكاری گروه گشت و بازرسی و دریافت دستور قضائی طی هفته گذشته ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در تهران و پردیس در مجموع به عمق ۱۲۰۱ متر و با دبی ۳۳ لیتر برثانیه مسدود شد.
وی همینطور با اشاره به اینكه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، اضافه كرد: با انجام این عملیات از خروج ۶۵۳ هزار و ۴۰۰ متر مكعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد. همینطور به منظور پیشگیری از بهره برداری های غیرقانونی از منابع آب های زیرزمینی، با تلاش اكیپ گشت و بازرسی آب های زیرزمینی امور در بخش آب های زیرزمینی، یك مورد پیشگیری از اضافه برداشت (جمع آوری منصوبات غیرمجاز از چاه مجاز) با حجم آب صرفه جویی شده ۴۱ هزار و ۲۹۱ متر مكعب و با دبی ۱.۵۴ لیتر بر ثانیه در محدوده عملكرد این امور انجام شده است.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ خاطرنشان كرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب های زیرزمینی هفت مورد كنترل بهره برداری و با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب هفت دستگاه كنتور حجمی هوشمند روی چاه های پروانه دار اقدام شد.
نیكنام با تاكید بر ارتباط و همكاری خوبی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهار داشت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و كاهش سطح آب های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری همچون ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، كاهش كیفیت آب را به دنبال دارد كه با عنایت به اهمیت موضوع، این امور از هیچ كوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی نماید.