رئیس كل بانك مركزی: تلاش های دولت آمریكا در جنگ اقتصادی به اهداف نرسید

زیپو كالا: رئیس كل بانك مركزی در یادداشتی اعلام نمود: تمام تلاش های دولت آمریكا در جنگ اقتصادی كه عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار داده نتوانسته آنها را به اهداف برساند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی در یادداشتی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت: امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر است. سال ۱۳۶۱ در چنین روزی جانشین پخش اخبار صدا و سیما بودم، خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت كردیم. خبر بسیار مهمی برای مردم بود. تلاش ما برای اعلام خبر تا ساعت ۱۴ به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت كامل موقعیت، اعلام خبر صلاح نیست.
اعلام خبر به ساعت ۱۵ به بعد موكول شد. به اتفاق همكاران برای صرف ناهار در غذاخوری نزدیك جام جم ساعتی به فضای شهر وارد شدیم. شهر تهران گویا روح نداشت، ما اخبار مهمی داشتیم كه آنها نداشتند، بنابراین به خوبی تفاوت روحی بین ما و مردم كاملاً محسوس بود.
افسردگی ناشی از تبلیغات و جنگ روانی دشمنان در آنها احساس می شد. به سازمان برگشتیم و پس از كشمكش گویندگان وقت رادیو و خبر در اینكه كدام شأن این خبر مسرت بخش را اعلام كنند و توافق بر اینكه هر دو با هم اعلام كنند، خبر آزادی خرمشهر را اعلام كردیم.
ساعتی بعد جهت شركت در جلسه ای مجدداً به سطح شهر تهران رفتم. جشن و سرور و شادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیه ها عالی و در عرض سه ساعت كل جامعه یكپارچه، متحول شده بود.
شاید امروز هم در همان مقطع سه ساعته باشیم، تمام تلاش های دولت آمریكا در جنگ اقتصادی كه عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادی قرار داده است در عمل نتوانسته آنها را به اهداف رسماً اعلام شده آنها برساند.
آیا اخبار پیغام های مختلف آنها برای مذاكره در كنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت مردم می دهد؟ اطمینان دارم این دفعه هم ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.