كاهش رشد اقتصادی سنگاپور

زیپو كالا: صندوق بین المللی پول در گزارشی از كاهش رشد اقتصادی سنگاپور اطلاع داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از سنگاپور اعلام نمود بعد از چندین سال رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی سنگاپور در سال ۲۰۱۹ به ۲.۳ درصد كاهش خواهد یافت كه بخش بزرگی از این كاهش مربوط به ریسك های خارجی خواهد بود. با عنایت به این كاهش رشد، بهتر است مقامات سنگاپوری از سیاست های محرك برای پیشبرد اهداف خود استفاده كنند.
صندوق بین المللی پول با استقبال از مدل رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری سنگاپور از آنها خواسته است توجه بیشتری به مساله زیرساخت ها و روند پیری جمعیت این كشور داشته باشند.
به دنبال كاهش سرمایه گذاری های ثابت و تجاری در سنگاپور، رشد اقتصادی این كشور در مقایسه با رشد ۳.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین تر خواهد بود. با این وجود شرایط بازار كار در مقایسه با سال قبل رو به بهبود بوده است و دستمزد واقعی كاركنان افزایش یافته است كه این مساله به نوبه خود منجر به افزایش قدرت خرید مردم شده است.
افزایش منازعات تجاری و كاهش تقاضا برای واردات كالاهای ساخت سنگاپور سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی سنگاپور آهسته تر شود اما صندوق بین المللی پول سفارش كرده است با اجرای پروژه های صنعتی و حركت به سمت اقتصاد دیجیتالی این رشد تقویت شود. سنگاپور بعنوان یكی از قطب های مالی و تجاری دنیا صدمه پذیری بالایی در مقابل بحران های جهانی دارد.
پیش تر وزارت بازرگانی سنگاپور اعلام نموده بود رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ این كشور به ۱.۹ درصد رسید كه پایین تر از سطح ۲.۲ درصدی هدف گذاری شده توسط دولت و ۲.۱ درصدی پیشبینی شده توسط كارشناسان اقتصادی بود. این رشد ضعیف ترین سطح رشد اقتصادی سنگاپور از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ به حساب می آید. رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه ماهه قبل آن هم تنها ۱.۴ درصد بوده است.
با وجود كاهش رشد اقتصادی، امسال هم سنگاپور دارای مازاد بودجه ۰.۵ درصدی خواهد بود و این مساله به مقامات برای غلبه بر چالش های میان مدت اقتصادی كمك زیادی خواهد نمود.