گزارش زیپو كالا به نقل از مهر؛ فعالیت صرافی های بانكی در جمعه ۲۳فروردین ۹۸

به گزارش زیپو كالا با بیان بانك مركزی به صرافی های بانكی، امروز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ فعالیت ادامه داشته و قیمت دلار برای فروش ۱۳۷۴۰ تومان تعیین شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، با بیان بانك مركزی به صرافی های بانكی، امروز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ فعالیت این واحدها ادامه داشته و قیمت دلار برای فروش ۱۳، ۷۴۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس، قیمت خرید هر دلار آمریكا در صرافی های بانكی ۱۳، ۶۴۰ تومان و برای فروش ۱۳، ۷۴۰ تومان است. همینطور قیمت هر یورو برای خرید ۱۵، ۴۴۰ تومان و برای فروش ۱۵، ۵۴۰ تومان است.