معاون اشتغال وزیر كار: سند ملی اشتغال به دولت رفت

زیپو كالا: معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی ابهامات و انتقادات به سیاست های اشتغالی اعلام نمود: الان سند ملی اشتغال از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در كمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و كار بررسی آن در جلسه های بعدی اختتام می یابد و بزودی ابلاغ خواهد گردید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، عیسی منصوری اظهار داشت: همه تلاشمان بر این بوده كه بررسی سند ملی را طی چند ماه اخیر تمام نماییم و طبق قواعدی كه قانون برنامه ششم تعریف كرده هم به لحاظ زمانی و محتوایی كار آنرا انجام دادیم.
وی با بیان این كه سند اشتغال مبتنی بر كار شایسته باز تدوین شده و در انتظار تصویب دولت می باشد، اشاره كرد: بدین سبب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی ماههای اخیر نقش خودرا كامل كرده و به خوبی انجام داده است.
منصوری با اشاره به حفظ اشتغال موجود و این كه منابعی در اختیار نداریم، اشاره كرد: امر اشتغال امسال كاملاً متأثر از اقتصاد كلان بوده و با عنایت به كاهش رشد اقتصادی انتظار داشتیم كه اشتغال هم ریزش داشته باشد و پیش بینی ما شرایط بدتری را باز نشان می داد، اما به سبب مدیریت خوب، سال ۱۳۹۷ در این حوزه مدیریت شد.
وی افزود: در همین دوره تمركز اشتغال را به سمت خدمات و صنایع خرد و كوچك بردیم و نتیجه خوبی باز گرفته ایم و بخش عمده ای از اشتغال كه در یك ساله منتهی به پاییز به وجود آمده – حدود ۶۰۹ هزار نفر – مربوط به بخش خرد، كوچك، غیر رسمی، خانگی و حمایتی بوده است.
منصوری اضافه كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این حوزه نقش زیادی دارد و به خوبی می دانیم كه صنایع بزرگ متأثر از رشد اقتصادی می باشد، اما در این نوع از كسب و كارها و اشتغال حمایتی و مشاغل خانگی و خرد كاملاً می توانیم نشانی بدهیم كه در كدام بخش شغل به وجود آمده و در این حوزه ها برای حدود ۴۲۰ هزار اشتغال نقش داشته ایم و به وجود آمده كه نهادهای حمایتی و البته شرایط جاری كشور هم دخیل بوده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی بیان كرد: برای تثبیت اشتغال باز برنامه داشته ایم و توانسته ایم از حدود ۳۲۰ هزار ریزش اشتغال پیشگیری نماییم و واحدهای مشكل داری كه در معرض ریزش نیروی كار هستند را شناسایی كردیم و یك برنامه مشخص تثبیت اشتغال نمایش كردیم كه یك سری نیاز به اقدام و برخی نیاز به مصوبات دولت و مجلس داشت كه آن بخشی كه نیازمند اقدامات وزارت كار و مصوبات دولت بوده انجام شده و آن بخشی كه نیازمند مصوبات مجلس بود باید فرایند آن طی می شد.
معاون اشتغال وزارت كار اشاره كرد: همچون كارهایی كه ما اقدام كردیم نمایش مشوق های بیمه ای، نمایش یارانه دستمزد، ایجاد گشایش در فرایندهای بیمه های تأمین اجتماعی و معرفی رشته هایی كه مشمول بیمه مكرر نشوند بوده است، بدین سبب در حوزه تثبیت اشتغال خوب كار كرده ایم.
وی افزود: ۲۲ رشته باز در دوره تحریم مشخص كردیم همانند پوشاك، it، گردشگری روستایی كه در این دوره ظرفیت ایجاد اشتغال و رونق پیدا می كند.
منصوری توضیح داد: ظرف ۸ ماهه گذشته معادل ۲۵ میلیون یورو قرارداد بین شركت های ایرانی و برندهای خارجی در حوزه پوشاك عقد قرارداد داشته ایم و عدد قابل توجهی اشتغال به وجود آمد.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وی ادامه داد: با الگوی جدید مشاغل خانگی را در ۱۰ استان پیاده كردیم و نمایندگان مجلس هم آنرا مشاهده نمودند و صادرات مشاغل خانگی با الگوی جدید داشته ایم.
معاون اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: الان ۵ برند را در مشاغل خانگی به دنیا معرفی كرده ایم و تولیدات مشاغل خانگی در استان ها هویت پیدا كرده اند.
منصوری اشاره كرد: ظرف ۳ ماه گذشته مركز فرماندهی و كنترل سیاست ها و كنترل اشتغال را راه اندازی كرده ایم. ما مدعی هستیم فرماندهی واحد و وحدت رویه در حوزه سیاست های اشتغال وجود داشته باشد و محوریت با وزارت كار باشد و زمینه آنرا هم فراهم نموده ایم.
منصوری با بیان این كه ۴ برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، اشتغال حمایتی و ثبیت اشتغال را داریم، اشاره كرد: همه این ۴ برنامه هم اكنون اجرا می شوند و یك ریال پول هم نگرفته ایم. این كه بدون پول این همه اقدام شده قابل دفاع است.