ادعای تولیدكنندگان موتورسیكلت درباره اسقاط موتورهای فرسوده

زیپو كالا: در صورتی كه سازمان حفاظت محیط زیست به حذف قانون گردنگیر موتورسیكلت سازان به اسقاط موتورسیكلت های فرسوده اعتراض كرده است عضو هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان موتورسیكلت ادعاهای جدیدی را در این رابطه مطرح می كند. در این میان این موتورسیكلت های آلاینده هستند كه به تنگ تر كردن نفس شهروندان ادامه می دهند.
با عنایت به آلودگی هوا در كلان شهرهایی همچون تهران، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی “قانون هوای پاك” كه شماره گذاری موتورسیكلت های بنزینی را منوط به اسقاط یك دستگاه موتورسیكلت فرسوده می كند؛ اعلام نمود كه طبق آمارهای پلیس ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیكلت فرسوده آلاینده در كشور وجود دارد اما موتورسیكلت سازان برای پیشگیری از افزایش هزینه های خود پیشنهاد حذف این ماده را به دولت بردند كه برخلاف انتظار رئیس سازمان محیط زیست، درخواست آنها مورد موافقت هیأت وزیران هم قرار گرفته و این در شرایطی است كه تردد موتورسیكلت های فرسوده بسیار بیشتر از خودروهای فرسوده بلای جان آسمان شهرها شده است.
در این رابطه ابوالفضل حجازی – عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیكلت ایران – در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: ما هیچ فشاری برای حذف این ماده قانون وارد نكرده ایم بلكه از دولت خواسته ایم كه ابتدا زیرساخت های اسقاط را فراهم آورد و سازمانی برای آن به وجود آورد تا مردم موتورسیكلت های فرسوده را برای اسقاط تحویل دهند.
وی ادامه داد: این قانون هم برای خودروسازان و هم موتورسیكلت سازان ابلاغ گردید اما هیچ زیرساختی برایش پیش بینی نشده بود. سپس آن در ابتدای سال جاری این ماده قانون برای خودروسازان حذف شد اما برای موتورسیكلت سازان دست نخورده باقی ماند.
حجازی با اشاره به اینكه هم اكنون حدود شش ماه است كه ۷۰۰۰ هزار خانوار از كارخانه های موتورسیكلت حقوق نگرفته اند، مدعی شد: تولید موتورسیكلت زمانی كه این قانون تصویب گردید، بطور كامل منجر به تعطیلی خط تولید شده و سبب شده كه همان موتورهای فرسوده كه می گویند آلایندگی دارد و در پاركینگ ها و انبارها موجودند، به چرخه بازگردند. بدین سبب آلایندگی ها كم كه نشد، به دو تا سه برابر هم افزایش یافت؛ پس از دولت خواهان شدیم كه در ابتدا یك برنامه جهت تنظیم اینكه چه موتورسیكلت هایی باید اسقاط شوند، تدارك ببینند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیكلت ایران با اشاره به اینكه جلسات بسیاری طی شش ماه اخیر برگزار شده و كارهای كارشناسی صورت گرفته، مدعی شد: در كلان شهرها و بطور خاص در تهران بر طبق آخرین آمارها، دو میلیون موتورسیكلت در حال حركت است كه از این تعداد، یك میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه یورو ۴ هستند، حدود ۷۰ هزار دستگاه موتورهای برقی است كه طی دو سال اخیر تزریق شده است. بدین سبب تعداد موتورهای فرسوده در تهران زیر ۱۰۰ هزار دستگاه است كه سریعاً هم نوشماره شده اند.
حجازی با اشاره به اینكه هنوز مصوبه از هیئت وزیران بیرون نیامده در رسانه خارجی گزارش آن پخش می شود، اظهار نمود: روز شنبه نشست خبری برگزار می شود و شفاف سازی ها صورت خواهد گرفت.