رئیس كل بانك مركزی عنوان كرد: استفاده از ظرفیت زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاست های نظارتی

به گزارش زیپو كالا رئیس كل بانك مركزی، بر لزوم استفاده از ظرفیت زیرساختهای فناورانه، برای اعمال سیاست های نظارتی در بازار پول و ارز تاكید نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك مركزی، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه های نهاب، سپند، «مدیریت هویت كارت – مهك» و «مدیریت كارت سوخت» ضمن بازدید از مراكز داده و زیرساختهای فنی، با تاكید بر لزوم استفاده از ظرفیت حداكثری تكنولوژی های جدید برای كنترل بهینه بازار پول و ارز كشور در جهت پویایی اقتصاد ملی كشور، اظهار داشت: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و كنترلی بانك مركزی توسعه خواهد یافت.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اقدامات این بانك در مورد اعمال محدودیت سقف تراكنش روزانه كارتی بر مبنای كدملی و صدور چك های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، افزود: پولشویی آشكار با استفاده از چك های تضمینی و كارت های بانكی توسط سفته بازان انجام می شد كه خوشبختانه این روند متوقف شده است. بنابراین قصد ما پیشگیری از سفته بازی و كاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراكنش های روزمره و واقعی مردم تولید نماییم.
در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملكرد سامانه «مهك»، در خصوص پیشگیری از فعالیت یك میلیون و هفتصد هزار كارت فاقد كد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رییس كل بانك مركزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مكان و حدود فعالیت پایانه های كارتخوان و تراكنشهای الكترونیكی تصریح كرد و اضافه كرد: هدف اصلی بانك مركزی در راهبری سامانه های حاكمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف كامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امكان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الكترونیك برای فعالیتهای مخل اقتصادی از میان برود.
گفتنی است در این مراسم از چهار سامانه “نهاب” (نظام هویت سنجی الكترونیكی مشتریان بانكی)، “سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهك» (مدیریت هویت كارت) و هم استفاده از كارت بانكی بعنوان كارت سوخت رونمایی گردید.
لازم به ذكر است بر این اساس جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانكی در یك پایگاه داده متمركز توسط سامانه نهاب و همینطور پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودكار از حساب بانكی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می گردد. از سامانه «مهك» بعنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت كارت سوخت بعنوان پل ارتباطی بین نظام بانكی و نظام مدیریت سوخت كشور استفاده می گردد.