بررسی چالش های پیش رو شركت ملی نفت در كمیسیون انرژی

به گزارش زیپو كالا یك عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی چالش های پیش رو شركت ملی نفت در جلسه امروز این كمیسیون اطلاع داد.
علی بختیار در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز كمیسیون انرژی بیان كرد: در جلسه امروز مدیر عامل جدید شركت ملی نفت به همراه مدیران شركت های زیر مجموعه و معاونین شركت ملی نفت حضور داشتند و گزارشی از وضعیت طرح های توسعه ای و طرح های اكتشافی، تولید، صادرات و چالش های پیش رو شركت ملی نفت به كمیسیون عرضه دادند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: اعضای كمیسیون هم نقطه نظرات خویش را در مورد هر یك از محور ها بیان نمودند تا در چارچوب یك تعامل سازنده در دوران تحریم ها بتوانیم كارها را پیش ببریم.