معاون وزیر راه و شهرسازی؛ دستگاه های دولتی برای بازآفرینی شهری همكاری نمی كنند

به گزارش زیپو كالا مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: تا كنون دستگاه های دولتی حتی یك قطعه زمین برای بازآفرینی شهری معرفی نكرده اند كه برای شناسایی اراضی دولتی به كمك شهرداری ها و شوراها نیازمندیم.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری با اشاره به اینكه یكی از فعالیت های كالبدی كه در برنامه بازآفرینی توسعه خدمات زیربنایی است كه تامین آنها برعهده دولت و شهرداری قرار دارد، بیان كرد: این خدمات عموما آب، برق و گاز است كه طبیعتا دستگاه های خدمات رسان زیرساخت های شهری باید در این حوزه فعالیت كنند و شركت بازآفرینی شهری هم در قالب برنامه اقدام مشترك به آن ورود پیدا می كند.
وی افزود: برای نمونه اگر در خدمات زیربنایی ۱۳ میلیارد تومان منابع به استان كرمان داده می شود می توان با این ۱۳ میلیارد ظرفیتی تولید كرد كه از جانب دستگاه های خدمات رسان در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه دیگر هم جذب شود.
عشایری اظهار داشت: همینطور در خدمات روبنایی مانند ساخت درمانگاه، مدرسه، كتابخانه می توان از منابع اختصاصی بهره برد و در قالب فعالیت های اقدام مشترك، اقدامات مناسبی را در محلات هدف برنامه بازآفرینی انجام داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص منابع دولت در حوزه بهسازی محیطی نظیر معابر، پارك ها، فضای سبز و میادین شهری اظهار داشت: طبق آیین نامه اجرایی مصوبه هیئت دولت، اگر شهرداری به مبحث بهسازی محیطی ورود كند، دولت هم تا ۷۰ درصد هزینه های آنرا تامین خواهد كرد؛ البته در مراكز استان به علت منابع قابل توجهی كه شهرداری ها دارند این نسبت تغییر می كند و شهرداری ها می توانند منابع بیشتری را به مواردی از این دست اختصاص دهند.
مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری بیان كرد: منابع و تسهیلاتی كه دولت اختصاص می دهد به صورت خودكار آورده بخش خصوصی را هم به دنبال خواهد داشت و در نهایت مجموع فرآیندها منتج به ایجاد ۱۱ هزار شغل می گردد.
عشایری با اشاره به اینكه امكان تبدیل وام ۵۰ میلیون تومانی بازآفرینی به مبالغ بیشتر وجود ندارد اظهار داشت: چونكه این مبلغ از وجوه اداره شده است كه سال به سال باید تكرار شود. به صورت مثال اگر امسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان دریافت شده باید این رقم به سال سوم انتقال داده شود تا بانك هم بتواند همین مبلغ را وام بدهد.
وی با اشاره به اینكه نوع تبدیل شدن مبالغ بستگی به صندوق مسكن یكم دارد اظهار داشت: هم اكنون ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام كننده و سپرده گذار در صندوق پس انداز مسكن یكم در سطح كشور وجود دارند و مبحث فروش اقساطی می تواند در این صندوق وارد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: افراد می توانند ۱۵ میلیون از ۵۰ میلیون تومان كه بعنوان تسهیلات ارئه می گردد را بعنوان سپرده در صندوق یكم قرار دهند تا در انتها مراحل ساخت كه بازده زمانی دو ساله است از این صندوق وام دریافت نمایند.
وی با اشاره به عرضه پیشنهاد پرداخت، وام ۵۰ میلیونی كم بهره به انبوه سازان در شورای معاونان وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: بانك عامل بخش مسكن هم آمادگی خویش را برای اعطای این وام اعلام نموده است.
عشایری با اشاره به اینكه در منابع تامین شده از محل صندوق توسعه ملی برای برنامه ملی بازآفرینی شهری مبلغ ۲۱۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز وام های كم بهره بانكی و مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان در حوزه روبنایی و زیربنایی اختصاص پیدا كرده است، اظهار داشت: با عنایت به ضوابط شورای عالی راه و شهرسازی، شهرداری ها و كمیسیون ماده ۵، می تواند در حوزه روبنایی و زیربنایی عرضه شود.
عشایری با اشاره به اینكه طبق برنامه اجرایی ستادی بازآفرینی هر استان می تواند محلات دارای اولویت اقدام را در شهرهای هدف انتخاب نماید، اضافه كرد: بهتر است كه جابجایی محلات هدف نسبت به برنامه اتفاق نیافتد چون كه در این صورت بودجه پرداخت شده نمی تواند در همه شهرها موثر واقع شود، ضمن آنكه سقف بودجه در هر استان ثابت است اما برای جا به جایی ۱۵ درصدی محله ها به ستاد اختیار كامل داده شده است.