الگوی های اقتصاد مقاومتی-۱۳، مقامات چینی: بدون توسعه كشاورزی، توسعه سایر بخش ها غیرممكن است

زیپو كالا: دولت چین طی بیانیه سیاسی سال ۲۰۱۸ خود اعلام نمود: بدون مدرن سازی بخش كشاورزی، امكان مدرن سازی سایر بخش های اقتصادی این كشور غیرممكن است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از رویترز، دولت چین طی بیانیه سیاسی سال ۲۰۱۸ خود اعلام نمود: بدون مدرن سازی بخش كشاورزی، امكان مدرن سازی سایر بخش های اقتصادی این كشور غیرممكن است. این كشور به دنبال تحقق قدرتمندتر شدن بخش كشاورزی و افزایش محسوس درآمد روستائیان و كشاورزان تا سال ۲۰۵۰ است.

طبق بیانیه سیاسی اول سال چین، این كشور به دنبال پیشرفت های گسترده درزمینه نوسازی روستایی تا سال ۲۰۲۰، مدرن سازی بخش كشاورزی تا سال ۲۰۳۵ و تحقق قدرتمندتر شدن بخش كشاورزی و افزایش محسوس درآمد روستائیان تا سال ۲۰۵۰ است.
اهمیت وافر توسعه بخش كشاورزی در اقتصاد ملی چین
به طوری كه در آغازین بیانیه سیاسی سال كشور چین یك شعار خودنمایی می كند: «بدون مدرن سازی بخش كشاورزی، امكان مدرن سازی ساییر بخش های اقتصادی این كشور غیرممكن است.»
چین دارای بزرگ ترین بخش كشاورزی در سطح جهان است و صدها میلیون نفر بعنوان كشاورزان در مزارع این كشور كار می كنند لكن بهره وری این بخش در چین كم است. این بیانیه كه توسط خبرگزاری دولتی شین هوا (Xinhua) انتشار یافت، پروژه ها و برنامه های اولویت دار پكن را برای سال آتی (۲۰۱۸) تعیین می كند.
چین در سال های اخیر اقداماتی را برای مدرن سازی بخش كشاورزی و كارایی تولید كشاورزان و بهره وری هرچه بیشتر این بخش و تأمین امنیت غذایی خود انجام داده بود. این كشور در كنار برنامه های قبلی ازجمله پشتیبانی از تولید غلات، حمایت یارانه ای از تولید محصولات اساسی غذایی نظیر گندم، برنج و افزایش ذخایر آنها تلاش خواهدنمود تا كیفیت تولیدات كشاورزی باز متناسب با تقاضا افزایش دهد. همین طور دولت چین در تلاش است تا تمركز بر كیفیت به جای كمیت با اقداماتی ازجمله تنوع در تولید محصولاتی چون گندم با گلوتن بالا و نوعی ذرت برای استفاده گاوهای شیرده نهادینه كند.
اقدامات چین برای توسعه بخش كشاورزی این كشور
از ارتقاء سطح مكانیزاسیون كشاورزی، توسعه محصولات مدرن كشاورزی و روی آوردن و توسعه كشاورزی دیجیتال بعنوان دیگر برنامه های دولت چین برای بخش كشاورزی یاد میگردد. علاوه بر این بهبود وضعیت حاصلخیزی زمین های زراعی (تقویت خاك) و افزایش سطح زیر كشت محصولات كشاورزی است از دیگر برنامه های مسئولین بخش كشاورزی چین است كه موجب تولید محصولات باكیفیت تر و ارسال آن به بازار خواهد شد.
چین می كوشد تا تأمین مالی در مناطق روستایی را به كمك بودجه خود بهبود بخشد و در قالب برنامه ای استراتژیك از مدرن سازی بخش كشاورزی در روستاها پشتیبانی كند. لینك مرجع خبر: https: //www.reuters.com/article/china-policy-agriculture/china-seeks-to-rejuvenate-countryside-with-2018-rural-policy-idINKBN1FO06M