گزارش زیپو كالا به نقل از مهر؛ معاملات اوراق تسهیلات مسكن آب رفت، نرخ در كانال ۶۰ هزار تومان

زیپو كالا: همزمان با بازگشت ركود تورمی به بازار مسكن و كاهش توان قدرت افزایی تسهیلات مسكن از محل اوراق، معاملات برگه های تسه در بازار فرابورس به شدت كاهش یافته و نرخ همچنان در كانال ۶۰ هزارتومان است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، به دنبال اعلام افزایش ۸۳.۵ درصدی قیمت مسكن در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال و همین طور كاهش ۳۲.۳ درصدی تعداد معاملات در تهرانكه به زعم خیلی از كارشناسان اقتصادی، می توان برداشت ركود تورمی از آن داشت، همین طور با عنایت به كاهش اثرگذاری و پوشش دهی تسهیلات مسكن از محل اوراق تا كمتر از ۲۰ درصد ارزش ملك، قیمت هر برگه تسهیلات مسكن باز در بازار فرابورس در بازه یك ماهه اخیر در كانال ۵۰ هزار تومانی باقی مانده است.
بر اساس آنچه در روز جاری درباب معاملات اوراق تسهیلات مسكن اعلام شده، هر برگه تسهیلات مسكن صادره در مهر ماه پارسال (تسه ۹۶۰۷) با ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان در ارزانترین قیمت و در گرانترین قیمت باز با نرخ ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین هر برگه تسهیلات مسكن صادره در تیر پارسال (۹۶۰۴) در ارزانترین قیمت با نرخ ۵۷ هزار و ۸۰۰ و در گرانترین نرخ باز با رقم ۵۸ هزار و ۲۵۰ تومان خرید و فروش میگردد.
برگه های تسهیلات مسكن صادره در اردیبهشت امسال (۹۷۰۲) در ارقام ۵۸ هزار و ۶۰۰ تا ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان است. اما این نوسان برای برگه های تسهیلات مسكن صادره در خرداد امسال (تسه ۹۷۰۳) بین ارقام ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان به ثبت رسیده است.
از دیگر اوراقی كه در بازه ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند، هر برگه امتیاز حق تقدم تسهیلات مسكن صادره در مرداد ۹۷ (تسه ۹۷۰۵) است كه در ارزانترین معامله امروز به نرخ ۵۸ هزار تومان و در گرانترین معامله به ارزش هر برگه ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.
اوراق تسهیلات مهر ماه امسال (تسه ۹۷۰۷) باز هم اكنون كمتر از ۶۰ هزار تومان بوده و ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش میگردد.
گفتنی است خرید و فروش اوراق تسهیلات مسكن، از نظر حجم و تعداد برگه ها باز با كاهش قابل توجهی برخوردار بوده؛ به گونه ای كه اوراق تسهیلات مسكن خرداد ۹۶ در حجم ۳۵ برگه، اوراق تسهیلات مسكن دی ماه ۹۵ در ۸۰ برگه، اوراق خرداد ۹۶ در ۹۵ برگه و اوراق فروردین ۹۶ باز تنها در ۲۰ برگه به فروش رسیده است.
كاهش قیمت اوراق تسهیلات مسكن متعلق به بانك عامل بخش مسكن در كاهش ارزش هر برگه تسهیلات مسكن متعلق به بانك ملی باز اثرگذار بوده و خرید و فروش هر برگه تسهیلات مسكن صادره در شهریور ۹۷ با نماد «تملی ۷۰۶» با نرخ ۴۴ هزار تومان در جریان است.
در حال حاضر در معاملات امروز فرابورس، تنها ۱۱ برگه از این اوراق خرید و فروش شده است.