براساس اعلام بانك مركزی؛ نرخ تورم مهرماه به ۱۵ و نه دهم درصد رسید، رشد ۳۷ درصدی تورم نقطه به نقطه

زیپو كالا: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۵.۹ درصد است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك مركزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران برپایه سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۸.۴ رسید كه نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش یافت.

شاخص مذكور در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. گفتنی است با كاهش نسبی التهابات در بازار ارز، نرخ تورم ماهانه كه مجموعاً در شش ماه اول سال روندی صعودی را طی كرده بود، در مهرماه با كاهش مواجه شده است.