بررسی یكی از وعده­ های وزیر پیشنهادی اقتصاد

زیپو كالا: معرفی فرهاد دژپسند به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی و اظهارات وی در كمیسیون كشاورزی مجلس در خصوص لزوم حمایت این وزارت از بخش كشارزی سبب شد تا در گفت وگو با یك اقتصاددان به ابزارهای عملیاتی وزارت اقتصاد برای پشتیبانی از بخش كشاورزی بپردازیم.
آلبرت بغزیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، به جایگاه وزارت اقتصاد در هماهنگی بین نهادهای اقتصادی مختلف پرداخت و به ایسنا اظهار داشت: یكی از اهداف اصلی وزیر بعدی اقتصاد باید هماهنگی سیاست­­ های بانك مركزی با سیاست­ های كلی دولت باشد و این در شرایطی است كه بانك مركزی بیشتر تابع تصمیمات شخصی رئیس جمهور است.
او با اشاره به این كه كنترل نقدینگی در حوزه اختیارات بانك مركزی است افزود: وزارت اقتصاد باید در جریان اوضاع نقدینگی و نوسانات آن باشد. تولید نقدینگی این روزها از كانال­ های مختلفی صورت می­ گیرد كه وزارت اقتصاد از آن بی خبر است، در حالیكه وزارت اقتصاد باید بعنوان یك نهاد هماهنگ كننده بر میزان نقدینگی نظارت داشته باشد.
بغزیان با اشاره به بعضی از اظهارات وزیر پیشنهدی اقتصاد درباره لزوم توجه به بخش كشاورزی بعنوان یك حوزه مولد اظهار نمود: این كه وزارت اقتصاد از جایگاه یك نهاد ناظر و هماهنگ كننده در اقتصاد به بحث كشاورزی وارد شود درست است، اما باید بتواند حوزه كشاورزی را با دیگر حوزه ها و حتی برنامه­ های توسعه هماهنگ كند.
او درباره ابزارهای وزارت اقتصاد برای پشتیبانی از بخش مولد و حوزه­ كشاورزی هم بیان كرد: وزارت اقتصاد می­ تواند با استفاده از بازوهای مالیاتی خود و اعطای معافیت­ های مالیاتی بخش­ های مولد را تقویت كند. تولید پایه­ های جدید مالیاتی در طرح جامع مالیاتی می­ تواند یكی از این اقدامات برای پشتیبانی از تولید كشاورزی باشد.
گفتنی است، فرهاد دژپسند كه از سوی دولت بعنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی شده است، چندی قبل با حضور در كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نگاه وی به بخش كشاورزی گفته بود كه چون «موضوع رساله كارشناسی ارشد من در ارتباط كامل با كشاورزی بوده و هم اكنون هم در حوزه اقتصاد كشاورزی مشغول به تدریس هستم و از همه مهمتر چون فرزند یك خانواده كشاورز هستم، به موضوعات مبتلا به شاغلین این بخش اشراف لازم را دارم و همین مبحث به تقویت نگاه حمایتی و ویژه من به حوزه كشاورزی به عنوان بخش مولد در كشور كمك كرده است».