بانك مركزی اعلام كرد: دور جدید مقابله با صرافی های متخلف، فعالیت ۹ صرافی ممنوع گردید

زیپو كالا: ممنوعیت فعالیت ۹ شركت صرافی به علت عدم رعایت ضوابط در خرید و فروش ارز از جانب بانك مركزی اعمال شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك مركزی، به دنبال عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز ۲ صرافی باطل و ۷ صرافی هم بین یك تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.
در همین زمینه معاونت نظارت بانك مركزی، از تمامی صرافی ها خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت های خود خصوصا خرید و فروش ارز با مقررات تعریف شده اقدام نمایند.