تصویب كلیات طرح پشتیبانی از مالكیت صنعتی در كمیسیون حقوقی

زیپو كالا: سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب كلیات طرح پشتیبانی از مالكیت صنعتی در این كمیسیون اطلاع داد.
حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در مورد جلسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز در جلسه كمیسیون طرح پشتیبانی از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) را مورد بررسی قرار دادیم، این جلسه با حضور كارشناسانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت دفاع، سازمان ثبت اسناد، مركز پژوهش های مجلس و نمایندگان موافق و مخالف برگزار گردید.
وی ادامه داد: كلیات این طرح به تصویب رسید، گفتنی است كه این طرح دارای ۱۵۴ ماده است، بررسی جزئیات هم در جلسات بعدی كمیسیون انجام خواهد گرفت.
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد اهمیت این طرح خاطرنشان كرد: اگر اختراعات و فكر نو افراد مورد پشتیبانی قرار بگیرد باعث خلاقیت و در نهایت باعث رشد كشور خواهد شد، اگر این افكار نو مورد پشتیبانی قرار نگیرد، باعث ركود و قدرت یافتن خیر خلاقان خواهد شد.
وی در انتها بیان كرد: باآنكه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را در گذشته از سال ۸۶ داشته ایم، اما این قانون آزمایشی بوده و اجرای آن چندین بار تمدید شده است، قانون پشتیبانی از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) جایگزین این قانون خواهد شد.