مركز آمار ایران؛ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱ و هفت دهم درصد شد، رشد بدون نفت ۱ و نه دهم درصد

زیپو كالا: مركز آمار ایران اعلام نمود كه رشد اقتصادی كشور در سه ماه نخست سال جاری با احتساب نفت ۱.۷ درصد و بدون احتساب نفت هم ۱.۹ درصد بوده است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، مركز آمار ایران در گزارشی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ را بر پایه سال ۱۳۹۰ اعلام كرد؛ بر طبق این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال جاری به رقم ۱۸۲۸۴۴۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۴۱۱۳۸۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده، در حالیكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۹۷۶۶۳ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۸۴۵۸۹ میلیارد ریال بوده كه نشان از رشد ۱.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ دارد.
محاسبات فصلی در مركز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشكل از ۴۲ رشته فعالیت بر اساس طبقه بندی «۴ ISIC.Rev» انجام می گردد كه بر این اساس گروه كشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بوده و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، كرایه و خدمات كسب و كار و دامپزشكی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددكاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.