نماینده سبزوار خبر داد دستور حجتی برای رسیدگی به فساد مافیایی شركت غله

زیپو كالا: نماینده مردم سبزوار در مجلس اظهار داشت: مستندات و اطلاعات فساد اتفاق افتاده در شركت غله كه در جریان خرید گندم از كشاورزان در حال رخ دادن بود به وزیر و معاونان وزارت جهادكشاورزی عرضه شد و محمود حجتی به واحد بازرسی این وزارتخانه دستور رسیدگی و عرضه گزارش داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: در دیدار روز گذشته با وزیر جهادكشاورزی و اطلاع وی از مفاسد اتفاق افتاده در جریان خرید گندم تضمینی توسط شركت غله، دستور رسیدگی مبحث صادر كرد. وی واحد بازرسی وزارت جهاد كشاورزی را مكلف كرد حداكثر تا دو هفته دیگر گزارش خویش را آماده و عرضه كند.

وی در مصاحبه ای كه اواخر تیرماه با ایسنا داشت، در تشریح این فاسد اظهار داشته بود: در خرید تضمینی گندم از گندم كاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی و اجرایی در جریان است. دلالان گندم از ارتباطاتی كه با بخشی از بدنه شركت غله كشور دارند گندم را از گندم كاران خریداری می كنند اما به جای تحویل گندم خریداری شده به سیلوهای دولتی، آن را در انبارها و محوطه های بدون سقف و روز باز به صورت كاملا غیراستاندارد و غیربهداشتی نگهداری می كنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس در تشریح ماجرای این فساد اظهار داشته بود: این شبكه مافیایی با هماهنگی عوامل خود در شركت غله كشور، گندم خریداری شده را به انبارهای رو باز بزرگ انتقال می دهند و همزمان دو اقدام غیراخلاقی و غیربهداشتی انجام می دهند اول اینكه اجازه می دهند این گندم زیر باران خیس و غیرقابل استفاده گردد و دوم اینكه بخشی از این گندم را با «خاك» و «شن» مخلوط می كنند و بعد گندم ناخالص را با استفاده از شبكه مافیای خود تحویل سیلوهای غیراستاندارد اداره غله كشور می دهند و پول های هنگفتی را به جیب می زنند.

سبحانی فر با تشریح شیوه كار مفسدان غله كشور اظهار داشت: مافیای گندم با رها كردن گندم در انبارهای رو باز هزاران تن بر وزن گندم خریداری شده اضافه می كنند و گندم باران خورده را با هماهنگی شبكه مافیایی خود در بدنه شركت غله كشور، تحویل سیلوهای دولتی كه باز نیروهای همین شبكه در آنجا مسؤولیت دارند، می دهند و پول هنگفتی را عاید شبكه مافیایی خود می كنند.

وی اظهار داشت: شبكه مافیایی غله، حجم گندم خیس شده را در گزارشهای خود چندین برابر گزارش می كنند و به اسم «گندم فاسد شده» از سیستم گندم خریداری شده دولتی خارج می كنند و بدین ترتیب زمینه «مفقود شدن» آن را به وجود می آورند و از این راه هم صدها میلیون تومان سودجویی می كنند. این مسئله در خراسان رضوی و كلیه استان های گندم خیز در جریان است.