گلایه اصناف در اصفهان

به گزارش زیپو كالا رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینكه مهمترین مطالبه و گلایه كلی امروز اصناف در اصفهان همانند كشور نوسانات بازار ارز است، اظهار داشت: از متولیان اقتصادی كشور خواهان هستیم كه فكری به حال این نوسانات داشته باشند تا تولیدكنندگان و اصناف بتوانند حداقل برای ۶ ماه آینده و ادامه فعالیت خود تصمیم گیری كنند.

رسول جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در مورد اعتراض مغازه داران خیابان شاهپور جدید و دیگر اصناف اصفهان، اظهار نمود: بیشتر این اعتراضات صنفی و مربوط به كسب و كار است و نباید این اعتراض ها را به مخالفین نظام نسبت داد.
وی با تاكید بر اینكه تجمعات این چنینی را تایید نمی كنم، اضافه كرد: مطالبات صنفی باید از كانال ها و راه های قانونی مطرح شود، در این خصوص هم امروز جلسه ای با حضور مغازه داران و اصناف خیابان شاهپور، اعضای اتحادیه و هیات امنای شهرك صنعتی امیركبیر برگزار گردید كه آنها خواسته های خویش را مطرح نمودند.
رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینكه بیشتر مطالبات این افراد به حق است، اظهار داشت: مطالبات این افراد مربوط به مباحث مالیاتی، مشكل و تاخیر در باز پس گیری مطالبات خود از شركت های بزرگ استان، بحث قدرالسهم ۱۰ درصد بیمه كارگری بعضی از كارگاه های تولیدی كه تامین اجتماعی اكنون درخواست ۳۰ درصدی را دارد كه مقرر است این مشكلات در جلسه ای با تامین اجتماعی، اداره كل مالیات و دیگر دستگاه ها مطرح و مرتفع شود.
وی با اشاره به اینكه مهمترین مطالبه كلی امروز اصناف در اصفهان همانند كشور نوسانات بازار ارز است، تصریح كرد: از متولیان اقتصادی كشور خواهان هستیم كه فكری به حال این نوسانات داشته باشند تا تولیدكنندگان و اصناف بتوانند حداقل برای ۶ ماه آینده و ادامه فعالیت خود تصمیم گیری كنند كه خوشبختانه امروز این اعتراضات و خواسته های صنفی ختم به خیر و به اتمام رسید.
جهانگیری در مورد اعتراضات دیگر اصناف در محدوده میدان نقش جهان، اظهار نمود: اطلاعی از این اعتراضات ندارم، اما اگر تجمعاتی بوده بیشتر در گلایه به نوسانات بازار ارز و عدم اعتماد فروشنده و خریدار نسبت به اینكه نمی توانند درآمدهای خویش را مدیریت كنند.
وی در مورد اعتراضات مغازه داران بازار طلا در اصفهان نیز، اظهار داشت: بازار طلا، سكه، ارز در عمل اكنون فعالیت اقتصادی ندارند و درخواست ها كاذب است و خرید و فروشی نمی گردد و مبادلات به صورت حواله انجام می گردد.
رییس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این سوال كه در این شرایط بازرسی اصناف و یا تعزیرات چگونه عمل می كند، اظهار نمود: نوسانات بازار ارز هیچ ارتباطی به اصناف ندارد و دلالانی كه وارد می شوند در رابطه با اصناف نیستند.