برنج مازندران از كجا به كجا می رود؟

زیپو كالا: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران اظهار داشت: نبود دسته بندی برنج با شرایط یكنواخت چالشی برای تجارت این محصول است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، حسن مكرمی در نشست بررسی مشكلات استاندارد برنج در كارگروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی اتاق فكر توسعه و تعالی مازندران كه در اداره كل استاندارد این استان برگزار شد، با اشاره به این كه دسته بندی نشدن برنج با شرایط یكنواخت یكی از اشكالات تجارت برنج است اظهار نمود: برای صدور پروانه استاندارد، باید تمهیداتی قائل شویم تا مشكل ردیابی نشدن برنج مرتفع شود.
وی با بیان این كه در سال ۹۱ و ۹۲ برنج مازندران و گیلان در تهران مورد بررسی قرار گرفت خاطرنشان كرد: با عنایت به بررسی های به عمل آمده، نامه ای در خصوص تحقیق در مورد برنج فریدونكنار صادر شد، بنابر آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته این برنج در جویبار بسته بندی می شد كه هیچ ارتباطی به برنج فریدونكنار نداشت.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران با بیان این كه در امتداد این خبر، شایعه وجود فلزات سنگین در برنج شمال در تمامی كشور منعكس شد، تصریح كرد: در این راستا طی آزمایشات به عمل آمده توسط سازمان غذا و داروی كشور، سلامت برنج مازندران تایید شد.
مكرمی با تاكید بر این كه به علت قابل ردیابی بودن برنج باید ساماندهی این محصول هرچه سریع تر صورت گیرد، تصریح كرد: اختلاف هایی هم در این زمینه وجود دارد كه باعث می گردد برخی تخلفات حوزه برنج قابل ردیابی نباشد، بعنوان مثال عده ای با كیسه های برند شركت های دیگر اقدام به فروش محصول بی كیفیت می كنند كه امكان ردیابی را مشكل خواهد نمود.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران خاطرنشان كرد: باید مشوق هایی برای تولیدكنندگانی كه مجوز دارند در نظرگرفت؛ بعنوان مثال تمام نهادهای دولتی باید برنج خویش را از واحدهای دارای مجوز خریداری كنند تا تولیدكنندگان انگیزه تولید باكیفیت را داشته باشند.